reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/442/13 Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia 28 czerwca 2013r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXVI/330/09 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 13 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, określenie sposobu ich pobierania i wysokości stawek opłat

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 - ze zm.) w związku art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr 594)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały nr XXVI/330/09 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 13 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, określenie sposobu ich pobierania i wysokości stawek opłat, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ogłoszenie tekstu jednolitego nastąpi w formie obwieszczenia Rady Miejskiej w Gostyniu, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Załącznik do uchwały podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gostynia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Woźniakowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/442/13
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 28 czerwca 2013 r.

OBWIESZCZENIE

RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXVI/330/09 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 13.02.2009r. w sprawie: ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, określenie sposobu ich pobierania i wysokości stawek opłat.

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 - ze zm.) ogłasza się tekst jednolity uchwały nr XXVI/330/09 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 13.02.2009r. w sprawie: ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, określenie sposobu ich pobierania i wysokości stawek opłat (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2009 r. Nr 64, poz. 888), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej uchwałą nr XIX/303/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXVI/330/09 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 13.02.2009r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, określenie sposobu ich pobierania i wysokości stawek opłat (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 3687)

Załącznik do obwieszczenia

Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia 28 czerwca 2013 r.

Uchwała Nr XXVI/330/09

Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia 13.02.2009r.

w sprawie: ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, określenie sposobu ich pobierania i wysokości stawek opłat.

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b ust. 1, 3, 4, 5, art. 13 f ustawy z 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz.115 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się strefę płatnego parkowania na terenie miasta Gostyń, zwana dalej "strefą" obejmującą następujące drogi publiczne (ulice):

1. ul. Kolejowa od skrzyżowania z ul. Powstańców Wielkopolskich do skrzyżowania z Placem Karola Marcinkowskiego;

2. ul. Powstańców Wielkopolskich od skrzyżowania z ul. Sądową do skrzyżowania z ul. Kolejową;

3. ul. Witosa od skrzyżowania z ul. Kolejową do skrzyżowania z ul. Łącznikową;

4. ul. Łazienna od skrzyżowania z Rynkiem do skrzyżowania z ul. Kaczą,

5. ul. Łącznikowa od skrzyżowania z ul. Witosa do skrzyżowania z ul. Powstańców Wielkopolskich.

§ 2. Wysokość opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie wynosi:

1. za pierwsze 30 minut parkowania - 1,10 zł.;

2. za godzinę parkowania wynosi 2,20 zł.;

3. za rozpoczętą drugą godzinę parkowania wynosi 2,40 zł.;

4. za rozpoczętą trzecią godzinę parkowania wynosi 2,60 zł.;

5. za rozpoczętą czwartą i każdą następną godzinę parkowania wynosi 2,20 zł.;

§ 3. Czas parkowania jest obliczany proporcjonalnie do wniesionej opłaty według stawki określonej w § 2 ust. 1 - 5. Minimalna opłata za parkowanie wynosi 0,50 zł.

§ 4. Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie, pobiera się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9: 00 do 17: 00 oraz w soboty w godzinach od 9:00 do 13: 00 z wyjątkiem przypadających w tych dniach dni świątecznych.

§ 5. 1. Wprowadza się opłaty zryczałtowane za korzystanie z miejsca postojowego w wysokości 90 zł miesięcznie (miesiąc kalendarzowy),

2. Wprowadza się opłaty abonamentowe za korzystanie z zastrzeżonego stanowiska parkingowego (koperta), na prawach wyłączności, w wysokości 180 zł miesięcznie (miesiąc kalendarzowy).

§ 6. W wyznaczonych w strefie miejscach parkingowych, wprowadza się zerową stawkę opłat dla:

1. pojazdów osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej oraz przewożących osobę niepełnosprawną o obniżonej sprawności ruchowej, które oznaczone są kartą parkingową,

2. pojazdów podczas wykonywania obowiązków służbowych (pogotowie gazowe, energetyczne, wodno-kanalizacyjne, Straż Miejską, opieki medycznej itp.),

3. pojazdów krwiodawców, którzy oddali powyżej 12 litrów krwi, co zostało potwierdzone zapisem w legitymacji wydanej przez Rejonową Radę Dawców Krwi przy Zarządzie Polskiego Czerwonego Krzyża w Gostyniu, w wymiarze 1 godz. dziennie w strefie płatnego parkowania przy ul. Kolejowej.

§ 7. Sposób pobierania opłat:

1. jednorazowe - uiszczane niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu, poprzez wykupienie biletu parkingowego w parkometrze przy użyciu monet lub u wyznaczonych osób (bileterów);

2. ryczałtowe - uiszczane poprzez wykupienie opłaty za korzystanie z miejsca postojowego w biurze Strefy;

3. abonamentowe - uiszczane poprzez wykupienie karty abonamentowej w biurze Strefy.

§ 8. [1]))1 Za nieuiszczenie, w danym dniu, opłaty za parkowanie pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50 zł na podstawie wystawionego, przez osobę upoważnioną przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu, na dany pojazd wezwania do zapłaty.

2. Za przekroczenie opłaconego, w danym dniu, czasu parkowania pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 30 zł na podstawie wystawionego, przez osobę upoważnioną przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu, na dany pojazd wezwania do zapłaty.

3. Opłata dodatkowa określona w ust. 1 ulega obniżeniu do kwoty 30 zł, gdy zostanie uiszczona w terminie 7 dni roboczych od dnia wystawienia wezwania do zapłaty.

4. Opłata dodatkowa określona w ust. 2 ulega obniżeniu do kwoty 15 zł, gdy zostanie uiszczona w terminie 7 dni roboczych od dnia wystawienia wezwania do zapłaty.

5. Opłaty dodatkowe uiszcza się w kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu lub na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu wskazany w wezwaniu do zapłaty.

§ 9. Biuro Strefy Płatnego Parkowania znajduje się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu przy ul. Fabrycznej 1.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gostynia.

§ 11. Traci moc uchwała nr XVIII/137/03 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, określenie sposobu ich pobierania i wysokości stawek opłat oraz uchwała nr XXXI/416/04 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19 listopada 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/137/03 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 12.12.2003 roku w sprawie ustalenia strefy parkowania oraz wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, określenie sposobu ich pobierania i wysokości stawek opłat.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


[1]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały nr XIX/303/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XXVI/330/09 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 13.02.2009r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, określenie sposobu ich pobierania i wysokości stawek opłat (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 3687), który wszedł w życie 13 września 2012 roku

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Izabella Żyglicka i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka komandytowa

Nowoczesna firma prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama