reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXX/404/2013 Rady Miasta Gniezna

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie: dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) i art.6K, ust.4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012 r., poz. 391 ze zmianami) Rada Miasta Gniezna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dopłatę w wysokości: 6,00 zł do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Gniezna pobieranej od trzeciego i kolejnych małoletnich (poniżej 18 roku życia) dzieci w rodzinie o ile średni dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 182)

2. Ustala się dopłatę w wysokości: 6,00 zł do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Gniezna pobieranej od osób, które ukończyły 90 rok życia.

3. Decyzje o ustaleniu dopłaty wydawane są na czas określony - na okres od 3 do 12 m-cy przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

§ 2. 1. Podstawą uzyskania dopłaty, o której mowa w § 1 ust.1 jest złożenie wniosku o udzielenie dopłaty oraz przedstawienie dokumentów potwierdzających uzyskiwanie dochodu.

2. Podstawą uzyskania dopłaty, o której mowa w § 1 ust.2 jest złożenie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie wniosku o udzielenie dopłaty.

3. Wniosek o uzyskanie dopłaty powinien być złożony przez osobę, która złożyła deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w przypadku osób zamieszkujących w zabudowie jednorodzinnej.

4. W przypadku osób zamieszkujących w zabudowie wielorodzinnej wniosek o uzyskanie dopłaty powinien być złożony przez: opiekuna prawnego w przypadku osób małoletnich określonych w §. 1 ust. 1, osobę określoną w §. 1 ust. 2, lub jej opiekuna prawnego.

§ 3. Kwoty dopłat, o których mowa w § 1 Miasto będzie przekazywać na konto Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po otrzymaniu informacji dotyczącej sumarycznej wysokości dopłat, najpóźniej trzy dni przed upływem terminu płatności opłaty.

§ 4. Kwoty dopłat Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie będzie przekazywać na konto Urbis Sp. z o.o., na rzecz wpłat podmiotu zobowiązanego z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podstawą przekazania ww. dopłat będą decyzje przekazane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gniezna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Gniezna


Maria Kocoń


Uzasadnienie

W związku z przyjętą na terenie miasta Gniezna metodą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysokość przedmiotowej opłaty bedzie stanowiła iloczyn stawki opłaty od osoby i liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Taka metoda wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami uderzy w szczególności w rodziny wielodzietne. Niniejsza uchwała ma na celu ograniczenie negatywnych skutków społecznych związanych ze wzrostem obciążeń finansowych dla takich rodzin. Ponadto uznano, że zasadne jest udzielenie wsparcia także tym rodzinom, które sprawują opiekę nad osobami w podeszłym wieku.

Udzielenie ulgi stanowi kompromis między oczekiwaniami społecznymi, a możliwościami budżetu miasta, który w związku z wprowadzeniem nowych zasad odbioru odpadów musi być przygotowany na związane z tym dodatkowe obciązenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Wójcik

Doradca techniczny firmy Altax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama