reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/294/13 Rady Gminy Kazimierz Biskupi

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawiewysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz ustalenia oprocentowania nieuiszczonej, rozłożonej na raty części tej opłaty

Rada Gminy w Kazimierzu Biskupim uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Kazimierz Biskupi osobom prawnym, będących użytkownikami wieczystymi tych nieruchomości.

§ 2. Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty, o której mowa w§ 1dotyczy również następców prawnych osób, o których tamże mowa.

§ 3. 1. Ustala się bonifikatę w wysokości 80%od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości osobom prawnym będącym w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości oraz ich następcom prawnym.

2. Bonifikata o której mowa w pkt 1 przysługuje użytkownikom wieczystym, którzy łącznie spełnią niżej wymienione warunki:

- sposób korzystania z nieruchomości zgodny jest z przeznaczeniem w planie zagospodarowania przestrzennego gminy

- użytkownik wieczysty nie posiada zaległości z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości objętej wnioskiem o przekształcenie oraz nie posiada zadłużenia z tytułu podatku od nieruchomości

3. Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, o której mowa w ust. 1 jest jednorazowa, płatna w terminie 14 dni od daty, w której decyzja stała się ostateczna, z zastrzeżeniem odsetek ustawowych w przypadku zwłoki.

§ 4. 1. Ustala się bonifikatę w wysokości 5%od opłaty przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w przypadku użytkownika wieczystego, który wystąpi o rozłożenie na raty opłaty za użytkowanie wieczyste w prawo własności.

2. Należna opłata będzie płatna w następujący sposób:

a) pierwsza rata w wysokości 10%opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości będzie płatna w terminie 14 dni od daty, w której decyzja stała się ostateczna,

b) pozostała część opłaty może zostać rozłożona na maksymalnie19 ratrocznych płatnych do 31 marca każdego roku wraz z naliczeniem odsetek od niespłaconej kwoty przy zastosowaniu stopy procentowej wskazanej w§ 5uchwały.

§ 5. Rozłożona na raty, nieuiszczona część opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, podlega oprocentowaniu:

1) w wysokości200%stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski,
w przypadku użytkownika wieczystego, który nie uzyskał bonifikaty,

2) w wysokości300 %stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski,
w przypadku użytkownika wieczystego, który uzyskał bonifikatę.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kazimierz Biskupi.

7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczacy Rady Gminy


Józef Młodożeniec

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Dębska

Prawnik i menadżer LexOmni.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama