reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/28/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA"

z dnia 28 czerwca 2013r.

Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" w sprawie zmiany uchwały nr III/10/2013 Zgromadzenia Związku „EKO SIÓDEMKA” w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 w związku z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594), § 6 ust. 1 pkt 5 w związku z § 8 ust. 6 pkt 4 Statutu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2013r. poz. 3013), art. 6r ust. 3 w związku z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391, ze zm.) Zgromadzenie Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" w Krotoszynie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się § 2 uchwały nr III/10/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie :
"§ 2. Z dniem ogłoszenia niniejszej uchwały tracą moc następujące uchwały:

1) Uchwała Rady Gminy Cieszków nr XXVII/155/2013 z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

2) Uchwała Rady Miejskiej w Kobylinie nr XXVI/134/2012 z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ;

3) Uchwała Rady Miejskiej w Krotoszynie nr XXVII/244/2012 z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ;

4) Uchwała Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr XXI/127/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ;

5) Uchwała Rady Miejskiej w Zdunach nr XXIII/157/2012 z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;"

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Uchyla się uchwałę Zgromadzenia Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA nr IV/20/2013 w sprawie zmiany uchwały nr III/10/2013 Zgromadzenia Związku "EKO SIÓDEMKA" w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA


Bernard Jasiński


Uzasadnienie

Zgromadzenie Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA w dniu 6 maja 2013r. podjęło uchwałę nr III/10/2013 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W § 2 ww. uchwały uchylono uchwały w tym przedmiocie poszczególnych gmin uczestników Związku. W pkt 2 ww. uchwały znalazły się oczywiste omyłki pisarskie: w nr Uchwały Rady Miejskiej w Kobylinie tj. zamiast nr XXVI/131/2012 w uchwale napisano "nr XXVI/131/2013" oraz w tytule wszystkich uchwał zamiast "szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi" wpisano "w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi". Mając to na uwadze konieczne była zmiana uchwały w tym zakresie jak i uchylenie podjętej później zmiany uchwały (nr IV/20/2013) w tym przedmiocie nie obejmującej zmiany błędnego podania w jakiej sprawie podjęto uchwały.
Mając to na uwadze konieczne była zmiana uchwały w tym zakresie.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Samorząd zawodowy doradców podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama