reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI / 195 / 2013 Rady Gminy Sośnie

z dnia 20 maja 2013r.

w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sośnie

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskimuchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/183/2013 Rady Gminy Sośnie z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sośnie, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 skreśla się ust. 2

§ 2. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXIX/183/2013 Rady Gminy Sośnie z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sośnie, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 skreśla się ust. 6

2) w § 25 skreśla się ust. 5

3) § 29 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

Właściciele nieruchomości obowiązani są do tępienia gryzoni, szczurów w obrębie swojej nieruchomości w terminie co najmniej raz w roku";

4) § 29 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:

W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, które stwarzają zagrożenie sanitarne Wójt Gminy Sośnie po uzgodnieniu w Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym określi termin i obszar podlegający obowiązkowej deratyzacji, który zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty";

5) skreśla się § 30

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sośnie.

§ 3. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sośnie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego za wyjątkiem:

1) § 2, § 10-12, § 14-16, § 19-21, § 23, § 25, § 26 załącznika nr 1 do uchwały Nr XXIX/183/2013 Rady Gminy Sośnie z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sośnie niniejszej uchwały, które wchodzą w życie z mocą obowiązującą z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy Sośnie


Ryszard Nowak


Uzasadnienie

Art. 4 ust. 3 ustawy dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) nałożył na Radę Gminy obowiązek dostosowania Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Sośnie do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami w terminie 6 miesięcy od dnia uchwalenia tego planu.

Zmiana Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sośnie ma na celu uzyskanie większej przejrzystości zapisów dotyczących m. in. minimalnej pojemności pojemników do zbiórki odpadów.

Zapis w § 2 ust. 8 oraz § 29 ust. 3 został uściślony poprzez wskazanie, że Właściciele nieruchomości obowiązani są do tępienia gryzoni, szczurów w obrębie swojej nieruchomości w terminie co najmniej raz w roku, a w przypadku wystąpienia populacji gryzoni, które stwarzają zagrożenie sanitarne Wójt Gminy Sośnie po uzgodnieniu w Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym określi termin i obszar podlegający obowiązkowej deratyzacji, który zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Dotychczasowe zapisy były zbyt ogóle mogące powodować błędne wnioskowanie ze strony mieszkańców. Poprawione zapisy nie powinny budzić już żadnych wątpliwości.

Wprowadzona zmiana pozwoli na uniknięcie takich sytuacji w przyszłości, pozostałe skreślenia miały na celu m.in. doprecyzowanie zapisów obowiązującego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sośnie. Wprowadzane zmiany mają charakter porządkujący i precyzujący.

Wobec powyższego, podjęcie uchwały jest zasadne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Skibiński

Specjalista w zakresie prawa samorządowego, gospodarczego oraz spraw odszkodowawczych. Kancelaria prowadzi blog prawniczy „Filiżanka Prawa”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama