reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/ 196 /2013 Rady Gminy Sośnie

z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/195/2013 Rady Gminy Sośnie z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sośnie

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2012 r., poz. 391, poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228) oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskimuchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/195/2013 Rady Gminy Sośnie z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sośnie, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 skreśla się pkt 4

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sośnie.

§ 3. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sośnie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Sośnie


Ryszard Nowak


Uzasadnienie

Art. 4 ust. 3 ustawy dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) nałożył na Radę Gminy obowiązek dostosowania Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Sośnie do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami w terminie 6 miesięcy od dnia uchwalenia tego planu.

Zmiana Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sośnie ma na celu uzyskanie większej przejrzystości zapisów dotyczących Regulaminu Utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sośnie.

§ 2 pkt 4 uchwały nr XXXI/195/2013 z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sośnie zostaje wykreślony dlatego, gdyż istotne zapisy odnośnie deratyzacji zostały zapisane w § 29 ust. 3 Regulaminu poprzez wskazanie, że Właściciele nieruchomości obowiązani są do tępienia gryzoni, szczurów w obrębie swojej nieruchomości w terminie co najmniej raz w roku.

Dotychczasowy zapisy mógł powodować błędne wnioskowanie ze strony mieszkańców. Poprawiony zapis nie powinien budzić już żadnych wątpliwości.

Skreślenie ma na celu m.in. doprecyzowanie zapisów obowiązującego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sośnie.

Wobec powyższego, podjęcie uchwały jest uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama