| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 15/832/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 3 lipca 2013r.

stwierdzająca nieważność postanowień § 1 pkt 2 uchwały Nr XXXV/235/13 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/209/13 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 15 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 i art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113), w związku z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu:

stwierdza nieważność

postanowień § 1 pkt 2 uchwały Nr XXXV/235/13 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/209/13 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 15 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uzasadnienie

Wymieniona wyżej uchwała została doręczona Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu dnia 12 czerwca 2013 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa na podstawie przepisów art. 61 §§ 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w związku z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym zawiadomiła Gminę o wszczętym postępowaniu nadzorczym w odniesieniu do przedmiotowej uchwały, wyznaczając jednocześnie termin badania na dzień 3 lipca 2013r.

Rozpatrując sprawę na posiedzeniu w dniu 3 lipca 2013 roku Kolegium Izby ustaliło i zważyło, co następuje.

Uchwałą Nr XXXV/235/13 z dnia 29 maja 2013 roku Rada Gminy Dobrzyca postanowiła dokonać zmiany uchwały Nr XXXII/209/13 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przedmiotowej uchwale Rada Gminy postanowiła o zmianie postanowień § 1 ust. 3 uchwały Nr XXXII/209/13. Jednocześnie w § 1 pkt 2 uchwały postanowiła o wykreśleniu § 2 zmienianej uchwały. Wskazany powyżej zapis § 2 uchwały Nr XXXII/209/13 został uchylony w dniu 29 kwietnia 2013r. uchwałą Nr 10/542/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. W następstwie stwierdzenia nieważności przez organ nadzoru postanowień § 2 uchwały Nr XXXII/209/13 doszło do utraty przez nie mocy obowiązującej ze skutkiem ex tunc. Powyższe uniemożliwiało ich "uchylenie" przez Radę Gminy w dniu 29 maja 2013r.

W świetle powyższego uznać należy, iż na skutek unieważnienia przez organ nadzoru postanowień § 2 uchwały Nr XXXII/209/13 z dnia 15 marca 2013r. Rada Gminy w dniu 29 maja 2013r. nie mogła uchylać nieistniejących zapisów prawnych w sposób jaki to uczyniła w przedmiotowej uchwale.

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Izby postanowiło jak w sentencji uchwały.

Pouczenie: Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Przewodnicząca Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu


Grażyna Wróblewska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Kliś

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa handlowego - m.in rejestracje, szeroko pojęte zmiany w spółkach oraz zdarzenia restrukturyzacyjne - przekształcenia, podziały oraz połączenia spółek.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »