reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/315/2013 Rady Miejskiej w Kole

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) oraz art. 31 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarządza się na obszarze Gminy Miejskiej Koło pobór w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Kole, ul. Wojciechowskiego 30A.

§ 2. 1. Na inkasenta opłaty wyznacza się: Spółdzielnię Mieszkaniową w Kole, ul. Wojciechowskiego 30A

2. Inkasent zobowiązany jest wyznaczyć osoby, do których obowiązków należy obliczanie opłaty, w oparciu o dane dotyczące ilości osób zamieszkałych na terenie nieruchomości zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową, oraz pobieranie opłaty, jak również terminowe wpłacanie jej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kole. Imiona, nazwiska i adresy tych osób należy zgłosić Burmistrzowi Miasta Koła w terminie wyznaczonym do dokonania pierwszej wpłaty, a w razie zmiany osoby wyznaczonej - w terminie 14 dni od dnia, w którym wyznaczono inną osobę.

§ 3. Inkasent, o którym mowa w § 2 ust. 1, jest uprawniony i zobowiązany do pobierania opłaty wraz z odsetkami za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu zarządzanych przez siebie nieruchomości.

§ 4. Brak treści

1. Termin płatności opłat pobranych przez inkasenta ustala się na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca, którego dotyczy opłata.

2. Pobrana opłata winna być wpłacana przez inkasenta na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kole najpóźniej ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kole


Urszula Pękacz


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVI/315/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach daje Radzie Gminy możliwość, zarządzenia w drodze uchwały poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, co pozwala na lepszą organizację i dostosowanie nowego systemu gospodarki odpadami do potrzeb mieszkańców. Opłata pobierana w drodze inkasa spowoduje większą ściągalność opłaty, tym samym większe wpływy do budżetu. Uwzględniając powyższe, zasadne jest podjęcie przedstawionego projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa i wyznaczenie inkasentów.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

REWIT

Misją REWIT od 25 lat jest bycie doradcą i partnerem biznesowym w zmieniającym się świecie i otoczeniu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama