reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/302/2013 Rady Gminy Rokietnica

z dnia 24 czerwca 2013r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Rokietnica na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) art. 211, 212, 214, 215, 218, 220, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) Rada Gminy Rokietnica uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXXI/256/2012 Rady Gminy Rokietnica z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rokietnica na 2013 rok, zmienionej:

Zarządzeniem Nr 6/2013 z dnia 08 stycznia 2013r. Wójta Gminy Rokietnica

Uchwałą Nr XXXII/260/2013 z dnia 28 stycznia 2013r. Rady Gminy Rokietnica

Zarządzeniem Nr 10/2013 z dnia 06 lutego 2013r. Wójta Gminy Rokietnica

Uchwałą Nr XXXIII/266/2013 z dnia 25 lutego 2013r. Rady Gminy Rokietnica

Zarządzeniem Nr 15/2013 z dnia 28 lutego 2013r. Wójta Gminy Rokietnica

Uchwałą Nr XXXIV/273/2013 z dnia 25 marca 2013r. Rady Gminy Rokietnica

Zarządzeniem Nr 25/2013 z dnia 16 kwietnia 2013r. Wójta Gminy Rokietnica

Zarządzeniem Nr 28/2013 z dnia 29 kwietnia 2013r. Wójta Gminy Rokietnica

Zarządzeniem Nr 33/2013 z dnia 20 maja 2013r. Wójta Gminy Rokietnica

Zarządzeniem Nr 34/2013 z dnia 27 maja 2013r. Wójta Gminy Rokietnica

Zarządzeniem Nr 37/2013 z dnia 7 czerwca 2013r. Wójta Gminy Rokietnica

wprowadza się następujące zmiany

1) Dochody określone w § 1 ust. 1 zmniejsza się o kwotę ogółem 82.300,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Ogółem planowane dochody po uwzględnieniu zmian wynoszą 41.098.527,34zł

W tym:

a) dochody bieżące po zmianach wynoszą 34.902.318,34zł,

b) dochody majątkowe po zmianach wynoszą 6.196.209,00zł.

2) Wydatki określone w § 2 ust. 1 zmniejsza się o kwotę ogółem 82.300,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Ogółem planowane wydatki po zmianach wynoszą 45.093.978,80zł

3) W § 2 ust. 2:

a) wydatki bieżące po zmianach wynoszą 32.720.350,52zł, z tego:

a.a) wydatki jednostek budżetowych po zmianach wynoszą 25.439.875,16zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą 14.669.300,70zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań po zmianach wynoszą 10.770.574,46zł.

a.b) świadczenia na rzecz osób fizycznych po zmianach wynoszą 3.569.485,78zł.

a.c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 po zmianach wynoszą 914.184,58zł.

b) wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 12.373.628,28zł, z tego:

b.a) inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynoszą 9.873.628,28zł.

4) W § 6 ust. 1 zmienia się wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2013 roku, których wykaz zawiera załącznik nr 3.

5) W § 8 ust. 2 zmienia się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy, który po zmianie wynosi 52.572zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4. Załącznik Nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. W zakresie określonym uchwałą zmienia się treść załączników nr 1, 2, 4, 9.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2013 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/302/2013
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 24 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

302 2013 - załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/302/2013
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 24 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

302 2013 - załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/302/2013
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 24 czerwca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

302 2013 - załącznik nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/302/2013
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 24 czerwca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

302 2013 - załącznik nr 4

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Skibiński

Specjalista w zakresie prawa samorządowego, gospodarczego oraz spraw odszkodowawczych. Kancelaria prowadzi blog prawniczy „Filiżanka Prawa”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama