reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 4 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz; Zarządu Powiatu Poznańskiego

z dnia 20 maja 2013r.

do porozumienia z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: powierzenia Gminie Swarzędz niektórych zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi

1. Powiatem Poznańskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Poznaniu, w imieniu którego działają: Starosta Poznański - Jan Grabkowski Wicestarosta Poznański - Tomasz Łubiński Zwanym dalej Powiatem

2. Gminą Swarzędz, w imieniu której działa: Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz - Anna Tomicka Zwanej dalej Gminą

§ 1.

W związku z niewykorzystaniem przez Gminę Swarzędz części dotacji w wysokości 13.452,56 zł
w 2012r. w porozumieniu z dnia 28 marca 2012r, zmienionym aneksem nr 1 z dnia 13 czerwca 2012r., aneksem nr 2 z dnia 31 sierpnia 2013r., aneksem nr 3 z dnia 13 grudnia 2013r., w §2 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie "1. Na zadanie, o którym mowa w §1 ust. 1, w części objętej wnioskiem
o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej, Powiat przeznaczy w roku 2012 i 2013 środki finansowe w kwocie10.631.836zł, w tym:

1) w 2012 roku3.255.219 zł(w tym 50% środki finansowe stanowiące dotację Gminy Swarzędz dla Powiatu Poznańskiego),

2) w 2013 roku w kwotach7.369.891zł (wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2012)
i6.726zł (stanowiących 50% niewykorzystanej przez Gminę Swarzędz części dotacji w 2012r).

2) ust. 5 otrzymuje brzmienie "2. Środki finansowe w wysokości 7.369.891 zł i 6.726 zł przekazane zostaną przez Powiat na konto Gminy nr 14 1090 1450 0000 0000 4500 0049 w częściach w wysokościach określonych na podstawie przedłożonych potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii protokołów odbiorów częściowych robót i faktur, w terminie 7 dni od ich przedłożenia w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, a pozostałą kwotę w terminie do dnia 20 czerwca 2013r. Za termin przekazania uznaje się datę wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Gminy."

3) ust. 6 otrzymuje brzmienie: "6. Termin wykorzystania dotacji, o której mowa w ust. 5 ustala się na dzień 30.06.2013r."

§ 2. Pozostałe paragrafy Porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks wchodzi w życie z dniem jego zawarcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 4. Aneks sporządzono w ośmiu jednobrzmiących egzemplarzach: sześć z nich otrzymuje Powiat Poznański, dwa Gmina Swarzędz.

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz


Anna Tomicka

Starosta Poznański


Jan Grabkowski


Wicestarosta Poznański


Tomasz Łubiński

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Jolanta Ptasińska

Doradca podatkowy, prawnik. Prowadzi kancelarię podatkową.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama