reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/297/2013 Rady Gminy Gniezno

z dnia 9 sierpnia 2013r.

o zmianie uchwały Nr XXXI/227/2012 Rady Gminy Gniezno z dnia 21 listopada 2012 r., w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gniezno

Na podstawie art.14 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr256, poz. 2572, Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, Dz. U z 2005 r Nr 17,poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, Dz. U.z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80,poz.542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz.416, Nr145, poz.917, Dz. U. z 2008 Nr 216, poz.1370,. Nr 145, poz.917, Nr 235, poz.1618 Dz. U. z 2009 r. Nr 6 , poz. 33,Nr 31, poz.206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz.1705, Dz. U. z 2010 Nr 44, poz.250, Nr 54,poz.320, Nr 127, poz.857, Nr 148, poz.991, Dz. U. z 2011 Nr 106, poz.622, Nr 112, poz.654, Nr 139, poz.814, Nr149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220;Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162,poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz.1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113,Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) u c h w a l a s i ę , c o n a s t ę p u j e :

§ 1. W uchwale Nr XXXI/227/2012 Rady Gminy Gniezno z dnia 21 listopada 2012 r., w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gniezno. (Dz.Urz.Woj. 2013.309), §4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę zajęć dziecka powyżej podstawy programowej w wysokości 1,0 zł."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

W uchwałach jednostek samorządu terytorialnego dotyczących zasad odpłatności za przedszkola precyzyjnie określa się wysokość opłat ponoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych) za usługi spoza podstawy programowej wychowania przedszkolnego świadczone przez przedszkola. Analiza kosztów ponoszonych przez przedszkola, obserwowane zmiany demograficzne oraz sytuacja materialna mieszkańców Gminy Gniezno spowodowały potrzebę znowelizowania obowiązującej uchwały. Ustaloną zgodnie z zasadą ekwiwalentności świadczeń odpłatność, wnosi się za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w ramach pierwszych 5 obowiązkowych godzin pobytu dziecka w przedszkolu, usługi opiekuńcze świadczone dzieciom w następnych godzinach wykraczają poza podstawę programową wychowania przedszkolnego. Jako miernik wartości tych świadczeń proponuje się przyjąć odpłatność w wysokości 1 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad 5 godzin. Każda rozpoczęta godzina pobytu dziecka w przedszkolu będzie liczona jako pełna. Pozwoli to na łatwe pomniejszenie opłaty za czas nieobecności dziecka w przedszkolu i ustalenie opłaty adekwatnej do zakresu korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola publicznego. Ujednolicenie opłat za godzinę zajęć dodatkowych uprości prowadzenie księgowości po stronie przedszkola, a rodzicom obniży wydatki związane z opieką przedszkolną i ułatwi planowanie budżetów domowych.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Samorząd zawodowy doradców podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama