| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/280/13 Rady Gminy i Miasta Odolanów

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/119/12 Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole im. Kubusia Puchatka w Odolanowie dla którego organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Odolanów

Na podstawie art. 14 ust.5 pkt 1 i art. 14 ust. 7 oraz art. 14 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz. 594 ), art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (DZ.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zmianami) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się §4 pkt 1, który otrzymuje brzmienie: " Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę korzystania przez dziecko ze świadczeń, o których mowa w §3 realizowaną ponad normę czasową w wysokości: 1,00 zł. (słownie: jeden złoty 00/100).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2013r.


Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXVIII/280/13

Rady Gminy i Miasta Odolanów

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

W projekcie uchwały wyszególnione są świadczenia opiekuńczo-wychowawcze udzielane przez przedszkole im. Kubusia Puchatka w Odolanowie, prowadzone przez Gminę i Miasto Odolanów, w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie, w którym realizowany jest program wychowania przedszkolnego.

Proponowane w uchwale kwoty odpłatności zostały dostosowane do obowiązującego prawa - zmian wynikających z art. 1 pkt 4 lit. h ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Koralewski

Aplikant radcowski, ekspert w dziedzinie prawa handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »