| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/227/13 Rady Gminy Słupca

z dnia 25 września 2013r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Słupca

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.594)[1]) oraz art. 15 ust.1 pkt. 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 Nr 5, poz. 13 ze zm.)[2]) Rada Gminy Słupca uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Słupca, udostępnione operatorom i przewoźnikom, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, o których mowa w § 1 określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Słupca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni odo dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/227/13
Rady Gminy Słupca
z dnia 25 września 2013 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych,których właścicielem lub zarządzajacym jest Gmina Słupca udostępnionych operatorom i przewoźnikom.

Lp

Lokalizacja przystanku

NAZWA PRZYSTANKU

Kategoria drogi

Nr drogi

(nazwa miejscowości, określenie miejsca usytuowania przystanku)

1

2

3

4

1

Kowalewo Góry

droga krajowa Słupca- Konin

K 92

2

Kowalewo Góry

droga krajowa Słupca- Konin

K 92

3

Kowalewo Opactwo

droga krajowa Słupca- Konin

K 92

4

Kowalewo Opactwo

droga krajowa Słupca- Konin

K 92

5

Rokosz

droga krajowa Słupca- Konin

K 92

6

Rokosz

droga krajowa Słupca- Konin

K 92

7

Cienin Zaborny

droga krajowa Słupca- Konin

K 92

8

Cienin Zaborny

droga krajowa Słupca- Konin

K 92

9

Wilczna I

droga krajowa Słupca- Konin

K 92

10

Wilczna I

droga krajowa Słupca- Konin

K 92

11

Wilczna

droga krajowa Słupca- Konin

K 92

12

Wilczna

droga krajowa Słupca- Konin

K 92

13

Wilczna II

droga powiatowa Wilczna- Kamień

3063P

14

Wilczna II

droga powiatowa Wilczna- Kamień

3063P

15

Cienin Kościelny

droga powiatowa Wilczna- Kamień

3063P

16

Cienin Kolonia

droga powiatowa Cienin Kościelny- Lubiecz

3064P

17

Cienin Kolonia

droga powiatowa Cienin Kościelny- Lubiecz

3064P

18

Cienin Zaborny

droga powiatowa Cienin Zaborny- Pokoje

3062P

19

Cienin Zaborny

droga powiatowa Cienin Zaborny- Pokoje

3062P

20

Cienin Zaborny

droga powiatowa Cienin Zaborny- Pokoje

3062P

21

Cienin Zaborny

droga powiatowa Cienin Zaborny- Pokoje

3062P

22

Pokoje

droga powiatowa Cienin Zaborny- Pokoje

3062P

23

Pokoje

droga powiatowa Cienin Zaborny- Pokoje

3062P

24

Pokoje

droga powiatowa Cienin Zaborny- Pokoje

3062P

25

Pokoje

droga powiatowa Cienin Zaborny- Pokoje

3062P

26

Cienin Zaborny I

droga powiatowa Cienin Zaborny- Lądek

3084P

27

Cienin Zaborny I

droga powiatowa Cienin Zaborny- Lądek

3084P

28

Wola Parcele

droga powiatowa Cienin Zaborny- Lądek

3084P

29

Wola Parcele

droga powiatowa Cienin Zaborny- Lądek

3084P

30

Wola Parcele I

droga powiatowa Cienin Zaborny- Lądek

3084P

31

Wola Parcele I

droga powiatowa Cienin Zaborny- Lądek

3084P

32

Grobla

droga wojewódzka Słupca- Kleczew

263

33

Grobla

droga wojewódzka Słupca- Kleczew

263

34

Koszuty I

droga wojewódzka Słupca- Kleczew

263

35

Koszuty I

droga wojewódzka Słupca- Kleczew

263

36

Koszuty II

droga wojewódzka Słupca- Kleczew

263

37

Koszuty II

droga wojewódzka Słupca- Kleczew

263

38

Młodojewo skrzyżowanie

droga wojewódzka Słupca- Kleczew

263

39

Młodojewo skrzyżowanie

droga wojewódzka Słupca- Kleczew

263

40

Młodojewo Parcele

droga wojewódzka Słupca- Kleczew

263

41

Młodojewo Parcele

droga wojewódzka Słupca- Kleczew

263

42

Czesławowo

droga wojewódzka Słupca- Kleczew

263

43

Czesławowo

droga wojewódzka Słupca- Kleczew

263

44

Drążna

droga wojewódzka Słupca- Kleczew

263

45

Drążna

droga wojewódzka Słupca- Kleczew

263

46

Żelazków

droga powiatowa nr 263- Kozarzew

3060P

47

Żelazków

droga powiatowa nr 263- Kozarzew

3060P

48

Pępocin skrzyżowanie

droga powiatowa nr 263- Kozarzew

3060P

49

Pępocin skrzyżowanie

droga powiatowa nr 263- Kozarzew

3060P

50

Kamień

droga powiatowa nr 263- Kozarzew

3060P

51

Kamień

droga powiatowa nr 263- Kozarzew

3060P

52

Kamień Kolonia skrzyżowanie

droga powiatowa nr 263- Kozarzew

3060P

53

Kamień Kolonia skrzyżowanie

droga powiatowa nr 263- Kozarzew

3060P

54

Kamień I

droga powiatowa nr 263- Kozarzew

3060P

55

Kamień I

droga powiatowa nr 263- Kozarzew

3060P

56

Wierzbno I

droga powiatowa Słupca- Zagórów

3090P

57

Wierzbno I

droga powiatowa Słupca- Zagórów

3090P

58

Wierzbno

droga powiatowa Słupca- Zagórów

3090P

59

Wierzbno

droga powiatowa Słupca- Zagórów

3090P

60

Kowalewo Sołectwo

droga powiatowa Słupca- Zagórów

3090P

61

Kowalewo Sołectwo

droga powiatowa Słupca- Zagórów

3090P

62

Kotunia I

droga powiatowa Słupca- Ciążeń

3080P

63

Kotunia I

droga powiatowa Słupca- Ciążeń

3080P

64

Kotunia

droga powiatowa Słupca- Ciążeń

3080P

65

Kotunia

droga powiatowa Słupca- Ciążeń

3080P

66

Kotunia II

droga powiatowa Słupca- Ciążeń

3080P

67

Kotunia II

droga powiatowa Słupca- Ciążeń

3080P

68

Kąty

droga powiatowa Słupca- Ciążeń

3080P

69

Kąty

droga powiatowa Słupca- Ciążeń

3080P

70

Wierzbocice skrz

droga powiatowa Słupca- Ciążeń

3080P

71

Wierzbocice skrz

droga powiatowa Słupca- Ciążeń

3080P

72

Młodojewo SKR

droga powiatowa Młodojewo- Marcewo

3055P

73

Młodojewo SKR

droga powiatowa Młodojewo- Marcewo

3055P

74

Młodojewo I

droga powiatowa Młodojewo- Marcewo

3055P

75

Młodojewo I

droga powiatowa Młodojewo- Marcewo

3055P

76

Młodojewo wieś

droga powiatowa Młodojewo- Marcewo

3055P

77

Młodojewo wieś

droga powiatowa Młodojewo- Marcewo

3055P

78

Zastawie

droga powiatowa Młodojewo- Marcewo

3055P

79

Zastawie

droga powiatowa Młodojewo- Marcewo

3055P

80

Marcewo

droga powiatowa Młodojewo- Marcewo

3055P

81

Marcewo

droga powiatowa Młodojewo- Marcewo

3055P

82

Młodojewo

droga gminna Młodojewo- Marcewek

421015P

83

Młodojewo

droga gminna Młodojewo- Marcewek

421015P

84

Meszna

droga gminna Młodojewo- Marcewek

421015P

85

Meszna

droga gminna Młodojewo- Marcewek

421015P

86

Marcewek

droga gminna Młodojewo- Marcewek

421015P

87

Marcewek

droga gminna Młodojewo- Marcewek

421015P

88

Marcewek

droga gminna Młodojewo- Marcewek

421015P

89

Marcewek

droga gminna Młodojewo- Marcewek

421015P

90

Piotrowice I

droga powiatowa Słupca- Giewartów

3050P

91

Piotrowice I

droga powiatowa Słupca- Giewartów

3050P

92

Piotrowice

droga powiatowa Słupca- Giewartów

3050P

93

Piotrowice

droga powiatowa Słupca- Giewartów

3050P

94

Korwin

droga powiatowa Słupca- Giewartów

3050P

95

Korwin

droga powiatowa Słupca- Giewartów

3050P

96

Józefowo

droga powiatowa Słupca- Giewartów

3050P

97

Józefowo

droga powiatowa Słupca- Giewartów

3050P

98

Kochowo

droga powiatowa Słupca- Giewartów

3050P

99

Kochowo

droga powiatowa Słupca- Giewartów

3050P

100

Niezgoda

droga powiatowa Strzałkowo- Powidz

3040P

102

Niezgoda

droga powiatowa Strzałkowo- Powidz

3040P

103

Niezgoda wieś

droga gminna Niezgoda- Kochowo

430009P

104

Niezgoda wieś

droga gminna Niezgoda- Kochowo

430009P

105

Wierzbocice

droga powiatowa Wierzbocice- Chalibogowo

3078P

106

Wierzbocice

droga powiatowa Wierzbocice- Chalibogowo

3078P

107

Wierzbocice I

droga powiatowa Wierzbocice- Chalibogowo

3078P

108

Wierzbocice I

droga powiatowa Wierzbocice- Chalibogowo

3078P

109

Wierzbocice II

droga powiatowa Wierzbocice- Chalibogowo

3078P

110

Wierzbocice II

droga powiatowa Wierzbocice- Chalibogowo

3078P

111

Rozalin

droga powiatowa Rozalin- Żelazków

3061P

112

Rozalin

droga powiatowa Rozalin- Żelazków

3061P

113

Rozalin I

droga powiatowa Rozalin- Żelazków

3061P

114

Rozalin I

droga powiatowa Rozalin- Żelazków

3061P

115

Rozalin II

droga powiatowa Rozalin- Żelazków

3061P

116

Rozalin II

droga powiatowa Rozalin- Żelazków

3061P

117

Cienin Perze

droga powiatowa Cienin Zaborny- Cienin Kościelny

3065P

118

Cienin Perze

droga powiatowa Cienin Zaborny- Cienin Kościelny

3065P

119

Cienin Kościelny I

droga powiatowa Cienin Zaborny- Cienin Kościelny

3065P

120

Cienin Kościelny I

droga powiatowa Cienin Zaborny- Cienin Kościelny

3065P


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/227/13
Rady Gminy Słupca
z dnia 25 września 2013 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych przez operatorów i przewoźników

1. Do korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słupca uprawnieni są operatorzy oraz przewoźnicy, którzy posiadają uprawniania do wykonywania publicznego transportu zbiorowego na danej linii komunikacyjnej, liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej lub do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób.

2. Ustala się następujące zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych:

1) Zatrzymywanie pojazdów na przystankach komunikacyjnych:

a) Odbywa się wyłącznie według uzgodnionego rozkładu jazdy

b) Następuje wyłącznie na czas niezbędny do wsiadania i wysiadania pasażerów w przypadku sprzedaży biletów przez kierującego pojazdem na czas niezbędny do pobrania należności

c) Na przystankach krańcowych następuje na czas nie dłuższy niż oczekiwanie rozkładowe na podjęcie kolejnego kursu

d) Powinno umożliwiać pasażerom dogodne oraz bezpieczne wsiadanie i wysiadanie

e) Powinni zapewnić wszystkim uprawnionym korzystanie z nich na równych prawach

2) W przypadku prowadzenia prac drogowych na przystankach komunikacyjnych lub w ich okolicy zastrzega się możliwość zmiany ich lokalizacji czasowego zawieszenia w funkcjonowaniu lub ich likwidacji.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.z 2013 poz.645

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 Nr 228.poz.1368

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marzena Jaworska

Radca prawny   

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »