| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/346/2013 Rady Miasta i Gminy Margonin

z dnia 10 października 2013r.

w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Na podstawie art. 6k ust 1 pkt 1) i art. 6j ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku, poz. 391 ze zmianami) w związku z art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami) Rada Miasta i Gminy w Margoninie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

§ 2. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w ust. 2 lub ust.

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 7 złotych miesięcznie.

3. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nie selektywny w wysokości 16 złotych miesięcznie.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/237/2012 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.


Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku, poz. 391 ze zmianami) gminy są zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Wypełniając dyspozycję art. 6k ust 1 ustawy - rada gminy, w drodze uchwały zobowiązana jest dokonać metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród określonych metod. Ustawa umożliwia naliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi m.in.: w zależności od: liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, ilości zużytej wody z nieruchomości, albo powierzchni lokalu mieszkalnego, albo od gospodarstwa domowego. W uchwale jako metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Jako osobę zamieszkałą rozumie się osobę która przebywa w mieszkaniu lub budynku mieszkalnym z zamiarem stałego pobytu, niezależnie od miejsca zameldowania oraz niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem. Przy ustalaniu stawki opłaty wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących na terenie gminy, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Jednocześnie zgodnie z wolą ustawodawcy zastosowane zostały różne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny i nie selektywny. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Lech

Adwokat, ekspert w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »