reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/225/2013 Rady Gminy i Miasta Raszków

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) i art. 10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami)

- Rada Gminy i Miasta Raszków uchwala co następuje:

§ 1. Określa się stawki podatku od środków transportowych na 2014 rok:

1. Od samochodu ciężarowego w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:


Dopuszczalna masa całkowita


Samochody ciężarowe

powyżej 3,5 t do 5,5 włącznie

656.00

powyżej 5,5 t do 9 t włącznie

896.00

powyżej 9t a poniżej 12 t

1248.00

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

988.00

1510.00

13

14

998.00

1546.00

14

15

1024.00

1534.00

15

1030.00

1548.00

Trzy osie

12

17

1440.00

1634.00

17

19

1450.00

1668.00

19

21

1462.00

1976.00

21

23

1474.00

2040.00

23

25

1498.00

2100.00

25

1510.00

2224.00

Cztery osie i więcej

12

25

2158.00

2224.00

25

27

2182.00

2272.00

27

29

2206.00

2320.00

29

31

2230.00

3026.00

31

2254.00

3060.00

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:


Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdu

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą

Od 3,5 t i poniżej 12 ton

1460.00

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

1814.00

1816.00

18

25

1852.00

1856.00

25

31

2062.00

2068.00

31

2078.00

2350.00

Trzy osie i więcej

12

40

2222.00

2284.00

40

2346.00

3000.00

5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Dopuszczalna masa całkowita

Przyczepy i naczepy

Od 7 t i poniżej 12 t

400.00

6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa, przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

838.00

844.00

18

25

850.00

856.00

25

864.00

868.00

Dwie osie

12

28

908.00

1562.00

28

33

1020.00

1596.00

33

38

1362.00

1656.00

38

1700.00

2042.00

Trzy osie i więcej

12

38

1476.00

1560.00

38

1816.00

2042.00

7. Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

Liczba miejsc do siedzenia

Autobusy

do mniej niż 30 miejsc

1056.00

równej lub wyżej niż 30 miejsc

1438.00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.


Uzasadnienie

do uchwały Nr XXIX/225/2013
Rady Gminy i Miasta Raszków

z dnia 29 października 2013 r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.

Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy i Miasta w Raszkowie należy do ustawowych kompetencji Rady Gminy, w granicach określonych stosownymi przepisami prawa. Górne granice stawek podatku za każdy rok kalendarzowy ogłasza Minister Finansów w obwieszczeniu . Ulegają one corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych, w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (wskaźnik ten ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej "Monitor Polski" w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza) .Minister Finansów obowiązany jest również do przeliczania stawek minimalnych . Są one przeliczane zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy.

Obowiązek ustalania podatku od środków transportowych przez Radę Gminy i Miasta Raszków wynika z art. 10 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr.95 poz.613 ze zmianami) i obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. Wydanego na podstawie art.12b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2010r.poz.613 z późn.zm).

Stawki określone w uchwale mieszczą się w granicach określonych stawką minimalną jak również maksymalną oraz uwzględniają rodzaj środka transportu, liczbę osi, system zawieszenia oraz liczbę miejsc siedzących.

Podatek płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do 15 lutego i do dnia 15 września,

- w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego I- rata

- od dnia 15 września danego roku II-rata

- od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Deklaracje na podatek od środków transportowych składa się w terminie do 15 lutego na dany rok podatkowy.

Obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych wpłaca się - bez wezwania - na rachunek budżetu gminy.

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest zasadne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama