reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/224/2013 Rady Gminy i Miasta Raszków

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. , poz. 594 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zmianami) - Rada Gminy i Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków -0,75 złod 1 m2powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych -4,56 złod 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -0,19 złod 1 m2powierzchni,

2) od budynków lub ich części :

a) mieszkalnych -0,61 złod 1 m2powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -20,85od 1 m2powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -7,38od 1 m2powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -4,68od 1m2powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -4,38od 1 m2powierzchni użytkowej,

3) od budowli -2 %ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/143/2012 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014 roku.


Uzasadnienie

do uchwały Nr XXIX/224/2013

Rady Gminy i Miasta Raszków

z dnia 29 października 2013 r.


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Podstawą do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości jest art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 ze zmianami/. Rada Gminy i Miasta w drodze uchwały, określa stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy, z tym, że stawki te nie mogą być wyższe od stawek maksymalnych określonych przez Ministra właściwego ds. finansów publicznych. Skutki jakie gmina poniesie w 2014 roku z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych stanowić będą kwotę w granicach 620.000 zł.

Mając na uwadze konkurencyjność działania dla przedsiębiorców z terenu gminy jak też wzrost obciążenia podatkowego dla gospodarstw domowych proponuje się niższą stawkę podatku w stosunku do maksymalnej jak poniżej :

Lp.

Przedmiot opodatkowania

Stawki obowiązujące w 2013 roku

Stawki proponowane w 2014 roku

Stawki maksymalne

Obniżono o kwotę w stosunku do stawek maksymalnych

1

budynki mieszkalne

0,59

0,61

0,74

0,13

2

budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

20,44

20,85

23,03

2,18

3

budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

7,24

7,38

10,75

3,37

4

budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

4,63

4,68

4,68

0

5

budynki pozostałe

4,29

4,38

7,73

3,35

6

grunty związane z prowadzenie działalności gospodarczej

0,74

0,75

0,89

0,14

7

grunty pozostałe

0,17

0,19

0,46

0,27

8

budowle

2 %

2%

2%

0

9

grunty po jeziorami

4,51

4,56

4,56

0

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Malinowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama