| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/276/2013 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645 / oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613,Nr 96, poz. 620,Nr 225,poz.1461,Nr 226,poz.1475,z 2011 r.Nr 102,poz.584,Nr 112,poz.654,Nr 171,poz.1016, Nr 232, poz. 1378/, Rada Miejska w Krzyżu Wlkp. uchwala, co następuje

§ 1. Ustala się następujące dzienne stawki opłaty targowej:

1) przy sprzedaży artykułów rolnych bezpośrednio z:

a) pojazdów /dot. również przyczep/ o ładowności do 1 tony 10,40 zł

b) pojazdów /dot. również przyczep/ o ładowności powyżej 1 tony do 3 ton 15,30 zł

c) pojazdów /dot. również przyczep/ o ładowności powyżej 3 ton 22,00 zł

d) w przypadku sprzedaży artykułów rolnych poza pojazdem i bez pojazdu od każdego zajętego 1 m2 powierzchni 6,30 zł

2) przy sprzedaży pozostałych artykułów bezpośrednio z:

a) pojazdów /dot. również przyczep/ o ładowności do 1 tony 18,90 zł

b) pojazdów /dot. również przyczep/ o ładowności powyżej 1 tony do 3 ton 36,00 zł

c) pojazdów /dot. również przyczep/ o ładowności powyżej 3 ton 43,00 zł

d) w przypadku sprzedaży pozostałych artykułów poza pojazdem lub bez pojazdu od każdego zajętego 1 m2 powierzchni 6,30 zł

3) przy sprzedaży artykułów z kosza lub ręki 1,80 zł

§ 2. Poboru opłaty targowej w drodze inkasa na targowisku dokonuje Zakład Usług Komunalnych w Krzyżu Wlkp. na podstawie dowodów przychodowych pobranych z Urzędu Miejskiego.

§ 3. Osoba sprzedająca może dokonać indywidualnej wpłaty należnej opłaty targowej przed rozpoczęciem sprzedaży na rachunek bankowy Zakładu Usług Komunalnych w Lubusko - Wielkopolskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Drezdenku oddział Krzyż Wlkp. Nr 38 8362 1044 5506 4477 2000 0010

§ 4. Traci moc z dniem 31 grudnia 2013 r. uchwała Nr XVI/192/2012 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 26 października 2012 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzyża Wlkp.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr Czesław Jadżyn


Uzasadnienie

do uchwały Nr XXIV/276/2013 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 października 2013 r. sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. Zgodnie z art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 ze zmianami/ Rada określa wysokość dziennych stawek opłaty targowej. Ustalony zakres sprzedaży podlegającej opłacie targowej pozostawia się jak w roku bieżącym. Pozostawia się pobór opłaty targowej Zakładowi Usług Komunalnych w Krzyżu Wlkp. Istnieje również możliwość dokonywania indywidualnych wpłat opłaty targowej bezpośrednio na rachunek bankowy Zakładu Usług Komunalnych w Krzyżu Wlkp. przed rozpoczęciem sprzedaży. Projekt uchwały w tym zakresie przekazuje się do uchwalenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

PORTA KMI POLAND

jest liderem wśród producentów skrzydeł i ościeżnic drzwiowych w Polsce.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »