| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/278/2013 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645/ oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym / Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969,Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz.730,Nr 237,poz.1655, z 2009 r. Nr 56,poz.458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz.1475, z 2013 r. poz. 660/ Rada Miejska w Krzyżu Wlkp. uchwala, co następuje

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy z kwoty 69,28 zł za 1 dt do kwoty 34,76 zł za 1 dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzyża Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr Czesław Jadżyn


Uzasadnienie

do uchwały Nr XXIV/278/2013 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 października 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412 z późn. zmianami / Rady gmin są uprawnione do obniżenia cen skupu żyta przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy podana w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2013 r. wynosi 69,28 zł za 1 dt, natomiast cena żyta przyjęta do celów wymiaru podatku rolnego w 2013 r. wynosiła 34,76 zł za 1 dt żyta. Z uwagi na powyższe proponuje się obniżyć cenę żyta dla celów wymiaru podatku rolnego z kwoty 69,28zł za 1 dt do kwoty 34,76 zł za 1 dt. Projekt uchwały w tym zakresie przedkłada się do uchwalenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »