| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/258/2013 Rady Gminy Niechanowo

z dnia 31 października 2013r.

w sprawie :ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy Niechanowo uchwala, co następuje:

§ 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości, zwaną dalej "opłatą", uiszcza się raz w miesiącu, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni, począwszy od 15 lutego 2014 roku.

§ 2. Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy Urzędu Gminy Niechanowo.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechanowo.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Niechanowo nr XV/153/2012 z dnia 7 września 2012 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zm.) Rada Gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe.
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Niechanowo zaczął funkcjonować od dnia 1 lipca 2013 roku. Uchwałą Nr XV/153/2012 Rady Gminy Niechanowo z dnia 7 września 2012 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określono termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami na terenie Gminy Niechanowo.
Po przeanalizowaniu funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadami, biorąc pod uwagę warunki miejscowe, określono nowy termin wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Niechanowo. . Opłatę za gospodarowanie odpadami będzie wnosić się bez wezwania na rachunek bankowy Gminy Niechanowo raz w miesiącu, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, którego opłata dotyczy.
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

dr Dominik Lubasz

Radca prawny i wspólnik zarządzający w Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »