| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0007.229.2013 Rady Gminy Przykona

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm./ /art.15, art.19 pkt 1 lit.a oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. z 2010r Nr 95 poz.613 ze zm./ oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014r. /M.P. z 2013r., poz. 724/ Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości 31,00 zł - przy sprzedaży w szczególności: z ręki, koszów, stoisk, wozów konnych, przyczep, samochodów osobowych i ciężarowych, ciągnika, pojazdów jednośladowych.

2. Opłata targowa płatna jest codziennie w dniu prowadzenia sprzedaży.

§ 2. 1. Opłata targowa pobierana będzie w drodze inkasa.

2. Inkasentem wyznacza się P. Sekurę Mirosława zam. Przykona.

3. Ustala się wysokość wynagrodzenia za pobór opłaty targowej w wysokości 3,00 zł od jednej uiszczonej opłaty.

4. Inkasent zobowiązany jest do dokonania wpłat pobranych opłat targowych na rachunek Urzędu Gminy Przykona w terminie do dnia 10 każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni z wyjątkiem ostatniego miesiąca roku, za który opłaty należy dokonać do dnia 31 grudnia każdego roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do opłaty należnej na 2014 rok.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Jerzy Witczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »