reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/325/2013 Rady Miejskiej w Chodzieży

z dnia 26 września 2013r.

w sprawie opłat za przewozy środkami komunikacji miejskiej w mieście Chodzieży

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zm. Dz.U. z 2013r., poz. 645) art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 385) Rada Miejska w Chodzieży uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się opłaty za przewozy osób środkami komunikacji miejskiej w następujących wysokościach:

1) Kursy w granicach administracyjnych miasta:

a) Bilety jednorazowe:

- bilet jednorazowy normalny - 2,60 zł

- bilet jednorazowy ulgowy - 1,30 zł

b) Bilety miesięczne imienne o nieograniczonej ilości przejazdów ważne na wszystkich liniach w granicach administracyjnych miasta:

- bilet miesięczny normalny - 76,00 zł

- bilet miesięczny ulgowy - 38,00 zł

- bilet miesięczny normalny ważny w dni robocze na linii do Zakładu Porcelany przy ul. Kasprzaka- 37,00 zł

c) Bilety pozostałe:

- bilet normalny 15-dniowy (ważny od dnia zakupu) - 38,00 zł

- bilet ulgowy 15-dniowy (ważny od dnia zakupu) - 19,00 zł

2) Kursy poza granicami administracyjnymi miasta - II strefa:

a) Bilety jednorazowe:

- bilet jednorazowy normalny - 3,20 zł

- bilet jednorazowy ulgowy - 1,60 zl

b) Bilety miesięczne imienne o nieograniczonej ilości przejazdów ważne na wszystkich liniach:

- bilet miesięczny normalny - 86,00 zł

- bilet miesięczny ulgowy - 43,00 zł

c) Bilety pozostałe:

- bilet normalny 15-dniowy (ważny od dnia zakupu) - 44,00 zł

- bilet ulgowy 15-dniowy (ważny od dnia zakupu) - 22,00 zł

2. W dniu 1 listopada każdego roku przewozy środkami komunikacji miejskiej są bezpłatne.

3. Opłatę za przewóz 1 szt. bagażu o wym. 60 x 40 x 20 cm, wózków dziecięcych nie składanych, roweru, nart, sanek lub psa ustala się w wysokości odpowiadającej jednorazowej opłacie normalnej za przewóz jednej osoby na całej linii.

4. Opłatę za przejazd bez ważnego biletu lub dokumentu poświadczającego uprawnienia do ulgi lub przejazdu bezpłatnego ustala się w wysokości 50-krotności ceny biletu jednorazowego normalnego.

§ 2. 1. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej uprawnieni są:

1) Posłowie i senatorowie RP- na podstawie legitymacji poselskiej lub senatorskiej.

2) Inwalidzi wojenni i wojskowioraz opiekunowie inwalidów wojennych i wojskowych zaliczonych do I grupy inwalidztwa - na podstawie aktualnej książeczki inwalidy.

3) Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawnościąw przejazdach z miejsca zamieszkania i pobytu, do szkoły, przedszkola, placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka rehabilitacji, zakładu opieki zdrowotnej, warsztatów terapii zajęciowej i z powrotem - na podstawie ważnej legitymacji szkolnej oraz dokumentu stwierdzającego fakt inwalidztwa lub niepełnosprawności.

4) Osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji,osoby zaliczane do znacznego stopnia niepełnosprawności - na podstawie dowodu osobistego i orzeczenia ZUS lub orzeczenia Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

5) Ociemniali i niewidomi oraz psy przewodnicy- na podstawie ważnej legitymacji Polskiego Związku Niewidomych.

6) Umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej i Policjiw czasie wykonywania czynności służbowych - na podstawie ważnej legitymacji służbowej.

7) Dzieci w wieku do 4 lat- na podstawie oświadczenia opiekuna.

8) Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi- na podstawie legitymacji zasłużonego honorowego dawcy krwi.

9) Kombatanci oraz ofiary represji wojennych i okresu powojennego- na podstawie aktualnej legitymacji lub zaświadczenia Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

2. Do korzystania z biletu ulgowego uprawnieni są:

1) Studenci do 26 roku życia- na podstawie ważnej legitymacji studenckiej.

2) Opiekunowiedzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnością w przejazdach z miejsca zamieszkania i pobytu, do szkoły, przedszkola, placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka rehabilitacji, zakładu opieki zdrowotnej, warsztatów terapii zajęciowej i z powrotem - na podstawie oświadczenia ustnego.

3) Opiekunowie osób całkowicie niezdolnych do pracy oraz niezdolnych do samodzielnej egzystencji oraz osób zaliczanych do znacznego stopnia niepełnosprawności- na podstawie oświadczenia ustnego.

4) Przewodnik osoby ociemniałej lub niewidomej- na podstawie oświadczenia ustnego.

5) Dzieci w wieku powyżej 4 do 7 lat- na podstawie oświadczenia opiekuna.

6) Osoby które ukończyły 70 lat życia- na podstawie dokumentu stwierdzającego ich tożsamość i wiek.

7) Pracownicy MZK oraz współmałżonkowie- na podstawie zaświadczenia wydanego przez MZK.

8) Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, policealnych- na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.

9) Opiekunowie towarzyszący kombatantom zaliczanym do kategorii niezdolnych do samodzielnej egzystencji- na podstawie oświadczenia ustnego.

10) Emeryci i renciści- na podstawie dowodu osobistego i legitymacji emeryta, rencisty lub innego dokumentu stwierdzającego uprawnienia emerytalne, rentowe.

§ 3. W cenę biletów objętych niniejszą uchwałą wliczono aktualny podatek VAT.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chodzieży.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XII/89/11 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 września 2011r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

KANCELARIA PODATKOWA EMPIRIUM

DORADCY PODATKOWI I RADCOWIE PRAWNI

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama