| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/200/13 Rady Powiatu Krotoszyńskiego

z dnia 25 października 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1322 ze zm.) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2013 w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2014 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym (M.P. poz. 704) Rada Powiatu Krotoszyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujące wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi:

1) za rower lub motorower - 111 zł,

2) za motocykl - 220 ,

3) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 483 zł,

4) za pojazd o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 t do 7,5 t - 603 zł,

5) za pojazd o dopuszczalnej masie powyżej 7,5 t do 16 t - 858 zł,

6) za pojazd o dopuszczalnej masie powyżej 16 t - 1.259 zł,

7) za pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1.532 zł

2. W przypadku usunięcia pojazdu przez właściciela/użytkownika po wydaniu dyspozycji przez organ uprawniony, właściciel pojazdu poniesie opłatę w wysokości połowy stawki z ust. 1.

§ 2. 1. Ustala się następujące wysokości opłat za 1 dobę przechowania pojazdu na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę:

1) za rower lub motorower - 18 zł,

2) za motocykl - 25 zł,

3) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 38 zł,

4) za pojazd o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 t do 7,5 t - 50 zł,

5) za pojazd o dopuszczalnej masie powyżej 7,5 t do 16 t - 72 zł,

6) za pojazd o dopuszczalnej masie powyżej 16 t - 134 zł,

7) za pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 198

2. Opłatę nalicza się za każdą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVI/136/12 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 28 września 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krotoszyńskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Powiatu


Stanisław Szczotka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Posyniak

Notariusz Szczecin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »