| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV / 177 / 2013 Rady Gminy Grzegorzew

z dnia 19 listopada 2013r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 , art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645 /, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) / Dz. U . z 2010 r. Nr 95, poz. 613 , Nr 96, poz.620, Nr 225, poz.1461 i Nr 226, poz.1475, z 2011r. Nr 102, poz.584, Nr 112, poz.654, Nr 171,poz.1016 i Nr 232, poz.1378 i M.P. z 2013r. poz. 724 / Rada Gminy w Grzegorzewie u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości :

1) grunty , budynki lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i sportowej, statutowej działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej za wyjątkiem budynków i gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

2) grunty, budynki i budowle służące do dostarczania wody i oczyszczania ścieków.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wymiaru podatku na 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Banasiak

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KANCELARIA PRAWNA radca prawny Adam Sobota

Ekspert z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »