| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/275/2013 Rady Miejskiej w Witkowie

z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 594 i 645) oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się opłatę targową w wysokości:

1. Dziennie - od każdej wystawionej do sprzedaży sztuki:

a) trzoda chlewna 2,00zł.

b) prosięta 1,00zł.

2. Dziennie za sprzedaż artykułów rolno-spożywczych:

a) z samochodu ciężarowego, osobowego, przyczepy lub straganu 13,00zł.

b) z koszyka, ręki lub skrzynki 1,00zł.

3. Dziennie za sprzedaż artykułów przemysłowych i pozostałych z samochodu lub straganu 23,00zł.

4. Dziennie za sprzedaż z pojazdów i na straganach - mała gastronomia 16,00zł.

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w formie inkasa.

2. Określa się wynagrodzenie za pobór opłaty targowej na terenie Gminy i Miasta Witkowa w wysokości 35% zainkasowanych kwot.

3. Inkasa opłaty targowej dokonuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie

4. Opłatę targową dzienną pobiera się w danym dniu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XX/181/2012 z dnia 25 października 2012r. Rady Miejskiej w Witkowie w sprawie określenia opłaty targowej (Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2012r., poz. 4622).

§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogusław Mołodecki


Uzasadnienie

Obowiązek poboru opłaty targowej wynika z art. 19 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Rada gminy, w drodze uchwały, określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokości stawek opłaty targowej jak również może zarządzić pobór tej opłaty w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso. Wysokość ustalanej opłaty targowej nie może przekroczyć górnej granicy stawki kwotowej ogłaszanej w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Górna granica stawki kwotowej obowiązującej w danym roku podatkowym ulega corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2013r. opublikowanym w Monitorze Polskim 2013r., poz. 595, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrósł o 0,9%. Górna granica stawki opłaty targowej na rok 2014 została ogłoszona w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013r. i wynosi 764,62zł

Zaproponowane w niniejszej uchwale zróżnicowanie wysokości stawek opłaty targowej ze względu na sprzedawany asortyment oraz sposób sprzedaży ma na celu dostosowanie do korzyści wynikających z charakteru prowadzonego handlu. Wysokość stawek tej opłaty na rok 2014r. nie przekracza stawki maksymalnej.

Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogusław Mołodecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Zawadzki

Pasjonat motoryzacji, pracownik warsztatu mechanicznego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »