reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX / 426 / 2013 Rady Miejskiej w Kórniku

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 roku poz. 749 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Kórniku uchwala, co następuje:

§ 1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach.

§ 2. Ustala się następujące dzienne stawki opłaty targowej:

1. na wyznaczonych targowiskach:

1) od sprzedaży z samochodu ciężarowego lub przyczepy o ładowności powyżej 1,5 tony - 22,00 zł;

2) od sprzedaży z samochodu ciężarowego lub przyczepy od samochodu osobowego o ładowności do 1,5 tony włącznie - 20,00 zł;

3) od sprzedaży ze straganu lub w innej formie, nie wyszczególnionej:

a) do 1 m2 powierzchni - 10,00 zł,

b) powyżej 1 m2, za każdy kolejny rozpoczęty 1 m2 powierzchni - 10,00 zł,

4) od sprzedaży z domku - pawilonu kiermaszowego 2,2x3,0x2,5m (z dopuszczeniem zajęcia powierzchni do 1 mb przed domkiem) - 28,00 zł.

2. w innych miejscach niż wyznaczone targowiska:

1) od sprzedaży z samochodu ciężarowego lub przyczepy o ładowności powyżej 1,5 tony - 81,00 zł;

2) od sprzedaży z samochodu ciężarowego lub przyczepy oraz samochodu osobowego o ładowności do 1,5 tony włącznie - 66,00 zł;

3) od sprzedaży ze straganu lub w innej formie, nie wyszczególnionej:

a) do 1 m2 powierzchni - 28,00 zł,

b) powyżej 1 m2, za każdy kolejny rozpoczęty 1 m2 powierzchni - 28,00 zł,

4) od sprzedaży z domku - pawilonu kiermaszowego 2,2x3,0x2,5m (z dopuszczeniem zajęcia powierzchni do 1 mb przed domkiem) - 7,00 zł

§ 3. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

1. Powierza się obowiązki inkasenta opłaty targowej spółce: Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne WODKOM KÓRNIK Spółka z o.o., z siedzibą w Kórniku przy ul. Poznańskiej 71c, KRS nr 0000006806 Sąd Rejonowy w Poznaniu, REGON 630283964, NIP 785-10-04-711.

2. Inkasent - Spółka, jest obowiązana wyznaczyć osoby, do których obowiązków należy obliczanie i pobieranie opłaty targowej oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot. Inkasent - Spółka, ma obowiązek zgłosić Burmistrzowi Gminy Kórnik imiona, nazwiska i adresy tych osób. Zgłoszenia należy dokonać w terminie wyznaczonym do dokonania pierwszej wpłaty, a w razie zmiany osoby wyznaczonej - w terminie 14 dni od dnia, w którym wyznaczono inna osobę.

3. Określa się wynagrodzenie inkasenta w wysokości 50% (pięćdziesiąt procent) od zainkasowanej opłaty.

4. Zobowiązuje się inkasenta do rozliczania opłat, za okresy miesięczne, w terminie do 5 dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kórnik.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Kórniku Nr XXVII/294/2012 z dnia 30 października 2012 roku w sprawie opłaty targowej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od roku 2014.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Maciej Marciniak

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Sokołowska – Strug

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama