reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/231/2014 Rady Gminy Bralin

z dnia 20 stycznia 2014r.

w sprawie wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia inkaso za pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Bralin uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasentów należności, o których mowa w § 1 wyznacza się następujące osoby:

1) Tomasza Marczyka ,

2) Marlenę Namysł,

3) Karolinę Wnuczek,

4) Łukasza Wnuczka.

§ 3. Za inkasowanie opłat wymienionych w § 1 inkasenci otrzymują wynagrodzenie w wysokości:3 %zainkasowanej kwoty.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXVI/188/2013 Rady Gminy Bralin z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso za pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pozwoliła gminom na pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

W celu umożliwienia właścicielom nieruchomości dokonywania przedmiotowych opłat u inkasenta oraz zwiększenia ich ściągalności wprowadzono w uchwale w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rozszerzenie wachlarza możliwości uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wyznaczono imiennie 4 inkasentów, co usprawni i przyspieszy pobór opłaty za także ustalono wysokości wynagrodzenia za inkaso.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Zawadzka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama