reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/298/2013 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Starorzecze Drawy”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm.) oraz art. 44 ust. 1, 2 i 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.),Rada Miejska w Krzyżu Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się użytkiem ekologicznym obszar znajdujący się w Nadleśnictwie Krzyż, Leśnictwo Zacisze, wg Planu Urządzania Lasu obejmującego okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2022 r. następujące oddziały: 192h, 192i, 192j, 192l, 193c, 193g, 194g.

§ 2. Celem ochrony użytku ekologicznego jest zachowanie wartości przyrodniczej i krajobrazowej z uwagi na indywidualne cechy wyróżniających go spośród otaczającego krajobrazu.

§ 3. 1. W stosunku do użytku ekologicznego ustanowionego w § 1 zakazuje się:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru,

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych,

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby,

4) umieszczania tablic reklamowych,

5) zmiany sposobu użytkowania ziemi,

6) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką,

7) zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych, utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych.

2. Ustanawia się nazwę użytku ekologicznego "Starorzecze Drawy".

3. Nadzór nad użytkiem ekologicznym sprawuje Nadleśniczy Nadleśnictwa Krzyż.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzyża Wlkp.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr Czesław Jadżyn


Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Starorzecze Drawy"
Z wnioskiem o utworzenie użytku ekologicznego wystąpiło Nadleśnictwo Krzyż, który obejmuje tereny Nadleśnictwa Krzyż, Leśnictwo Zacisze, wg Planu Urządzania Lasu obejmującego okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2022 r. następujące oddziały: 192h, 192i, 192j, 192l, 193c, 193g, 194g. Oddz. 194g - pow. - 1,06ha, użytek ekologiczny na nieużytkach (zadrzewienie: L i Brz - 70 lat Oddz. 193c - pow. - 0,70ha, użytek ekologiczny na nieużytkach (starorzecze, płat roślinności - grążel żółty) Oddz. 193g - pow. - 1,52ha, użytek ekologiczny na nieużytkach (płat roślinności - grążel żółty) zadrzewienie: Ol - 80 lat, Db - 160 lat, So - 125 lat, Brz - 80 lat, Bk - 80 lat Oddz. 192h - pow. 1,52ha, użytek ekologiczny na nieużytkach (starorzecze, płat roślinności - grążel żółty) zadrzewienie Ol - 60 lat Oddz. 192i pow. - 2,66ha użytek ekologiczny na łące, płat roślinności - grążel żółty Oddz. 192j pow. - 1,58ha, użytek ekologiczny na pastwisku Oddz. 192l pow. - 1,49ha, użytek ekologiczny na pastwisku zadrzewienie: Ol, Brz, So - 60 lat W stosunku do użytku ekologicznego zakazuje się: 1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru, 2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych, 3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby, 4) umieszczania tablic reklamowych, 5) zmiany sposobu użytkowania ziemi, 6) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką, 7) zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych, utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych. Celem ochrony użytku ekologicznego jest zachowanie wartości przyrodniczej i krajobrazowej z uwagi na indywidualne cechy wyróżniających go spośród otaczającego krajobrazu. Zgodnie z art. 44 ust. 1, 2 i 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627ze zm.) ustanowienie użytku ekologicznego dokonuje Rada Gminy w drodze uchwały, która wymaga uzgodnienia z właściwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Projekt uchwały został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu. Biorąc powyższe pod uwagę przedkładam projekt uchwały w tym zakresie.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

WNCL

Butikowa firma doradcza wyspecjalizowana w strategicznym zarządzaniu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama