| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/248/14 Rady Gminy Powidz

z dnia 20 lutego 2014r.

w sprawie w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach przyznawania dodatku energetycznego

Na podstawie art 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318) w związku z art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 oraz z 2013 r., poz. 984, poz. 1238) uchwala się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się p. o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Powidzu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w sprawach przyznawania dodatków energetycznych .

§ 2. Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Powidz


Jakub Gwit


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVIII/248/14

Rady Gminy Powidz

z dnia 20 lutego 2014 roku

w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach przyznawania dodatku energetycznego

Odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej (o niskich dochodach) przysługuje zryczałtowany zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 oraz z 2013 r., poz. 984 dodatek energetyczny. Osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy od stycznia 2014 roku mają prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego, który będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii w gospodarstwie domowym.

Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Dodatek energetyczny będzie przyznawał wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, a wypłacać będą go gminy, które na ten cel otrzymają dotacje z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego, w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie budżetowej. Przy ustalaniu wysokości dotacji celowej na realizację wypłat dodatku energetycznego uwzględnione będą koszty wypłacania odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku energetycznego, w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie. Jest to dodatkowy dodatek socjalny. Ponieważ do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego został upoważniony p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Powidzu celowym jest, by do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach przyznawania dodatku energetycznego został również upoważniony p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Powidzu.

Przewodniczący Rady Gminy Powidz


Jakub Gwit

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Atys

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »