| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/322/2014 Rady Miejskiej w Opalenicy

z dnia 27 lutego 2014r.

w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Opalenica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) i art.12 § 2, 11 i 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz.550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz.881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz 1016 i Nr 217, poz 1281 oraz z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXIII/203/2012 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 25 października 2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Opalenica (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 5734) wprowadza się następujące zmiany:

1) w okręgu wyborczym Nr 1 Granice obwodu głosowania otrzymują brzmienie: "Miasto Opalenica ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Dra Adamczyka, Generała Jozefa Karge, Gustowskiego, Jesionowa, Milczyńskiego, Moniuszki, Niemojewskiego, Kasprowicza, Leśna, Parkowa, Poznańska numery nieparzyste od nr 37 do nr 117 i numery parzyste od nr 40 do nr 144, Przybyszewskiego, Sosnowa, Wieniawskiego, Wierzejewskiego, Zarzecze";

2) w okręgu wyborczym Nr 2 Granice obwodu głosowania otrzymują brzmienie: "Miasto Opalenica ulice: Farna, 27 Grudnia, Kolejowa, Kościuszki, Krótka, Kwiatowa, Łąkowa, Mickiewicza, Mostowa, Niegolewskich, Opalińskich, Podzamcze, Poznańska numery nieparzyste od nr 1 do nr 35a i numery parzyste od nr 2 do nr 38, Reymonta, Rzeczna, Sienkiewicza, 26 Stycznia, Strumykowa, Szkolna, Wodna, Zamkowa, Zielona, Źródlana, Plac Józefa Piłsudskiego i Rynek";

3) w okręgu wyborczym Nr 4 Granice obwodu głosowania otrzymują brzmienie: "Miasto Opalenica ulice: Energetyczna, Gimnazjalna, Jaśminowa, Konopnickiej, Klonowa, 3 Maja, Magnoliowa, Młyńska, Nowotomyska, Powstańców Wielkopolskich, Półwiejska, Prusa, Rolna, Różana, Spokojna, Wyzwolenia numery nieparzyste od nr 27 do nr 99 i numery parzyste od nr 34 do nr 106, Wspólna, Żeromskiego";

4) w okręgu wyborczym Nr 5 Granice obwodu głosowania otrzymują brzmienie: "Miasto Opalenica ulice: Dworcowa, Generała Dąbrowskiego, Kolonia, Kręta, Nowa, Porażyńska, Powstańca Kozaka, Ogrodowa, Polna, Poprzeczna, Przemysłowa, 5 Stycznia, Skośna, Słodka, Staszica, Wiejska, Wyzwolenia numery nieparzyste od nr 1 do nr 25 i numery parzyste od nr 2 do nr 32, Zbożowa".

§ 2. Wykaz stałych obwodów głosowania, ich numery i granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do uchwały.

§ 3. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Lesznie.

§ 4. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opalenicy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Roman Szwechłowicz


Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/322/2014
Rady Miejskiej w Opalenicy
z dnia 27 lutego 2014 r.

Wykaz stałych obwodów głosowania, ich numery i granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

OPALENICA ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Dra Adamczyka, Generała Jozefa Karge, Gustowskiego, Jesionowa, Milczyńskiego, Moniuszki, Niemojewskiego, Kasprowicza, Leśna, Parkowa, Poznańska numery nieparzyste od nr 37 do nr 117 i numery parzyste od nr 40 do nr 144, Przybyszewskiego, Sosnowa, Wieniawskiego, Wierzejewskiego, Zarzecze

Szkoła Podstawowa im. A. i W. Niegolewskich w Opalenicy ul. Poznańska 37

2

OPALENICA ulice: Farna, 27 Grudnia, Kolejowa, Kościuszki, Krótka, Kwiatowa, Łąkowa, Mickiewicza, Mostowa, Niegolewskich, Opalińskich, Podzamcze, Poznańska numery nieparzyste od nr 1 do nr 35a i numery parzyste od nr 2 do nr 38, Reymonta, Rzeczna, Sienkiewicza, 26 Stycznia, Strumykowa, Szkolna, Wodna, Zamkowa, Zielona, Źródlana, Plac Józefa Piłsudskiego i Rynek

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Opalenicy Osiedle Centrum 11

3

OPALENICA
Osiedle Centrum

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Opalenicy Osiedle Centrum 11

4

OPALENICA ulice: Energetyczna, Gimnazjalna, Jaśminowa, Konopnickiej, Klonowa, 3 Maja, Magnoliowa, Młyńska, Nowotomyska, Powstańców Wielkopolskich, Półwiejska, Prusa, Rolna, Różana, Spokojna, Wyzwolenia numery nieparzyste od nr 27 do nr 99 i numery parzyste od nr 34 do nr 106, Wspólna, Żeromskiego

Zespół Szkół w Opalenicy ul. Gimnazjalna 1

5

OPALENICA ulice: Dworcowa, Generała Dąbrowskiego, Kolonia, Kręta, Nowa, Porażyńska, Powstańca Kozaka, Ogrodowa, Polna, Poprzeczna, Przemysłowa, 5 Stycznia, Skośna, Słodka, Staszica, Wiejska, Wyzwolenia numery nieparzyste od nr 1 do nr 25 i numery parzyste od nr 2 do nr 32, Zbożowa.

Gimnazjumim. im. gen. K. Sosnkowskiego w Opalenicy ul. Farna 5

6

SOŁECTWO WOJNOWICE

Szkoła Podstawowa im. B. Chrzanowskiego w Wojnowicach ul. Poznańska 47

7

SOŁECTWA: KOZŁOWO, UŚCIĘCICE, DAKOWY MOKRE

Szkoła Podstawowa w Dakowych Mokrych ul. Szkolna 8

8

SOŁECTWA: KOPANKI, TROSZCZYN (Sielinko Osada, Troszczyn), PORAŻYN DWORZEC (Bukowiec Stary, Porażyn Ośrodek, Porażyn Tartak), SIELINKO, TERESPOTOCKIE, URBANOWO

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Sielinku ul. Parkowa 2 (budynek Muzeum Gospodarki Mięsnej)

9

SOŁECTWA: JASTRZĘBNIKI, ŁĘCZYCE, PORAŻYN

Świetlica Wiejska Jastrzębniki 36

10

SOŁECTWA: ŁAGWY, NIEGOLEWO, RUDNIKI

Wiejski Dom Kultury Rudniki 84


Uzasadnienie

Podjęcie przedmiotowej uchwały podyktowane jest koniecznością doprecyzowania opisu granic okręgów wyborczych nr 1, 2, 4 i 5.
Podjęcie uchwały nie pociąga za sobą zmiany w strukturze okręgów wyborczych ustalonej uchwałą Nr XXIII/203/2012 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 25 października 2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Opalenica (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 5734), jak również kosztów finansowych dla budżetu Gminy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »