reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 444/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Śremie

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593) Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest przez właścicieli nieruchomości, w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe, począwszy od 1 lipca 2014 roku i w latach kolejnych w terminach:

1) za styczeń i luty do 28 lutego danego roku;

2) za marzec i kwiecień do 30 kwietnia danego roku;

3) za maj i czerwiec do 30 czerwca danego roku;

4) za lipiec i sierpień do 31 sierpnia danego roku;

5) za wrzesień i październik do 31 października danego roku;

6) za listopad i grudzień do 15 grudnia danego roku.

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani uiszczać opłatę na indywidualny numer rachunku bankowego.

2. Opłatę wnosi się bez wezwania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.

§ 4. Traci moc uchwała nr 285/XXX/2012 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2013 r., poz. 1247).

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r.

Przewodnicząca Rady


Katarzyna Sarnowska


Uzasadnienie

UCHWAŁY NR 44 4 /XLIV/2014

RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, poz. 1593) Rada Miejska zobowiązana jest do określenia, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Akt ten szczegółowo określa termin i częstotliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość stawki opłaty określa odrębna uchwała.

Terminy płatności zostały zmienione gdyż, zgodnie
z orzecznictwem organów kontroli i nadzoru jednostek samorządu terytorialnego, ustawodawca nie upoważnił gmin do pobierania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi "z góry" tj. "zaliczkowo".

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca Rady


Katarzyna Sarnowska

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stillwell Polska Sp. z o.o.

Stillwell Polska Sp. z o.o. jest nowoczesną firmą prawniczą zajmującą się obsługą prawną przedsiębiorstw a także sprzedażą gotowych spółek.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama