reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 445/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Śremie

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 6n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, poz. 1593), Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.

2. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do uchwały.

3. Określa się dane o współwłaścicielach nieruchomości zamieszkałych, w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 2. Deklarację składa się w Urzędzie Miejskim w Śremie, Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami, właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.

§ 4. Traci moc uchwała nr 316/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunki i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2013 r., poz. 2526).

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r.

Przewodnicząca Rady


Katarzyna Sarnowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 445/XLIV/2014
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

wzór deklaracji


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 445/XLIV/2014
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Tryb elektroniczny


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 445/XLIV/2014
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

UCHWAŁY NR 445/XLIV/2014
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Zgodnie z art. 6n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, poz. 1593) Rada Miejska zobowiązana jest do określenia w drodze uchwały wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Stosownie do proponowanej zmiany wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającej z metody degresywności zachodzi konieczność zmiany wzoru deklaracji.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, których obejmuje wysokość stawki opłaty wynikającej z metody degresywności zostaną powiadomieni korespondencyjnie o nowej miesięcznej opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez konieczności składania nowych deklaracji. Obowiązek złożenia deklaracji ciąży na właścicielach w przypadku, gdy zmianie ulegnie liczba osób zamieszkujących nieruchomość.

Właściciele nieruchomości zabudowy wielolokalowej są zobowiązani złożyć zmianę deklaracji informującą o ilości osób w poszczególnych gospodarstwach domowych.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.

Przewodnicząca Rady


Katarzyna Sarnowska

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Sokołowska – Strug

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama