reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/255/2014 Rady Miejskiej Gminy Skoki

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ), oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t. jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.), Rada Miejska Gminy Skoki uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIII/239/2013 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 13/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 31 stycznia 2014 roku, Uchwałą Nr XXXIV/249/2014 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 11 lutego 2014 roku, Zarządzeniem nr 20/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 28 lutego 2014 roku oraz Zarządzeniem nr 31/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 24 marca 2014 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 1.247 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą 33.134.549 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 30.322.545 zł :

- w tym: dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości - 31.615 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 2.812.004 zł:

- w tym: dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości - 50.000 zł.

3) Łączne dochody z tytułu dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp stanowią kwotę 81.615 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 1.247 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą 33.734.615 zł i obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 29.562.569 zł;

- w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 40.509 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości - 4.172.046 zł;

- w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 709.146 zł,

3) Łączne wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst stanowią kwotę - 749.655 zł.

3. Plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2014 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

1) dotacje bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych - 962.844 zł

2) dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 3.269.984 zł

5. Ustala się aktualną kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2014 roku, z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 936.173 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Wojwództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Skoki


Zbigniew Kujawa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/255/2014
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budzetu Miasta i Gminy Skoki na rok 2014

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/255/2014
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Skoki na rok 2014

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/255/2014
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2014r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/255/2014
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Dotacje udzielone w 2014 roku z budzetu podmiotom nalezżącym i nie należacym do sektora finansow publicznych

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Skibiński

Specjalista w zakresie prawa samorządowego, gospodarczego oraz spraw odszkodowawczych. Kancelaria prowadzi blog prawniczy „Filiżanka Prawa”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama