| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/212/2014 Rady Gminy Grzegorzew

z dnia 27 marca 2014r.

zmieniająca uchwałę Nr XXI/116/2012 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Grzegorzew na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych

Na podstawie art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy Grzegorzew na wniosek Wójta Gminy Grzegorzew u c h w a l a , co następuje :

§ 1. W związku z nadaniem nazw ulic oraz zmianą numeracji posesji w miejscowości Barłogi, dostosowuje się do stanu faktycznego opis granic okręgów wyborczych Gminy Grzegorzew, ustalonych uchwałą Nr XXI/116/2012 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 27 sierpnia 2012 r. w następujący sposób :

1) w opisie granic okręgu wyborczego Nr 8 :

a) zapis " Sołectwo Barłogi : od Nr 1 do 20 " zastępuje się " Sołectwo Barłogi : od Nr 1 do 5 "

b) do granic okręgu wyborczego Nr 8 dodaje się ulice : Warszawska od nr 1 do 16 i Zielona od nr 1 do 16,

2) w opisie granic okręgu wyborczego Nr 9 :

a) zapis " Sołectwo Barłogi : od Nr 21 do 154 " zastępuje się " Sołectwo Barłogi : od Nr 56 do 119 "

b) do granic okręgu wyborczego Nr 9 dodaje się ulice : Brzozowa, Warszawska od nr 17 do 91, Zielona od nr 17 do 51.

§ 2. W wyniku dokonanych zmian określonych w § 1 załącznik do uchwały Nr XXI/116/2012 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Grzegorzew na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grzegorzew.

§ 4. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Koninie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Banasiak


Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/212/2014
Rady Gminy Grzegorzew
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik - Wykaz okręgów wyborczych, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych na terenie Gminy Grzegorzew

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »