reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/233/14 Rady Miejskiej Gminy Kłecko

z dnia 24 marca 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kłecko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)

Rada Miejska Gminy Kłecko uchwala, co następuje:

§ 1.

W przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kłecko, zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez okres 5 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku.

§ 2.

1. Ustala się odpłatność rodziców lub opiekunów prawnych za świadczenia przedszkola w zakresie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa w § 1, w wysokości 1,00 zł, za jedną godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.

2. Opłata o której mowa w ust. 1 pobierana jest za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka, przekraczającą bezpłatne 5 godzin pobytu dziennego.

§ 3.

Opłata o której mowa w § 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka.

§ 4.

Traci moc uchwała nr XX/181/13 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kłecko.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kłecko.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kłecko


Mieczysław Szczepański


Uzasadnienie

do Uchwały nr XXVIII/233/14 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 24 marca 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kłecko.

Zgodne z ustawą o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), przedszkola publiczne realizują programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawy programowe wychowania przedszkolnego.

Przedszkole zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2) u.o s.o. "zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie".

W niniejszym projekcie uchwały przyjęto, że czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosi 5 godzin dziennie.

Opłaty za świadczenia przekraczające czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, dla prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych, ustala rada gminy.

Opłata ta w/g ustawy ponoszona przez rodziców, nie może przekraczać kwoty 1,00 zł za godzinę, albowiem na realizację zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym gminy otrzymują dotację od państwa.

Zgodnie z uchwałą rodzice ponosić będą opłaty w wysokości 1,00 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłatę za koszty wyżywienia.

Wobec tego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kłecko


Mieczysław Szczepański

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Samorząd zawodowy doradców podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama