reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/247/14 Rady Miejskiej Gminy Kłecko

z dnia 24 marca 2014r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.).

Rada Miejska Gminy Kłecko

uchwala, co następuje:

§ 1.

Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w Uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gminy w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M. P. z 2013r., poz. 1024), jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie, lub dochód rodziny nie przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kłecko.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kłecko


Mieczysław Szczepański


Uzasadnienie

do uchwały nr XXVIII/ 2 47/14 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 24 marca 2014r. w sprawie

określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletni m

programem "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom jeżeli dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 w/w ustawy.

Rządowy program w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gminy w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M. P. z 2013r. poz. 1024), ustanowiony Uchwałą Rady Ministrów Nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 przewiduje udzielenie wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości do 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Nadmienia się, że realizowany w latach 2006-2013 wieloletni program dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - ustawa z dnia 29 grudnia 2005r. niósł w swoim zapisie obowiązujące kryterium dochodowe w wysokości do 150% kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej.

W oparciu o art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej wydatki na pomoc rzeczową i zasiłki podlegają zwrotowi, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kryterium dochodowe. Art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej stanowi, że rada gminy określa zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

W związki i zgodnie z realizacją uchwały Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gminy w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M. P. z 2013r. poz. 1024), warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z programu na dofinansowanie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób przekraczających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 cytowanej ustawy do wysokości 150% kryterium jest przyjęcie przez gminę stosownej uchwały na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy podwyższającej kwotę kryterium dochodowego do 150% do wysokości, której nie żąda się zwrotu wydatków za udzielaną pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kłecko


Mieczysław Szczepański

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Adam Szkurłat

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama