reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/251/14 Rady Gminy Turek

z dnia 13 marca 2014r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek w 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 856) Rada Gminy Turek uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek na rok 2014 w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady


Edward Kończak


Załącznik do Uchwały Nr XLVI/251/14
Rady Gminy Turek
z dnia 13 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Turek na rok 2014.


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVI/251/14
Rady Gminy Turek

z dnia 13 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek w 2014 roku.

Aktem prawnym regulującym sposób postępowania ze zwierzętami bezdomnymi jest ustawa o ochronie zwierząt z 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 856). Zgodnie z art. 11a ust. 1 ww. ustawy Rada Gminy, corocznie do dnia 31 marca, zobowiązana jest przyjąć w drodze uchwały Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

W świetle ustawy zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należą do zadań własnych gminy, która ponosi również koszty realizacji Programu. Wysokość środków na jego realizację określa corocznie uchwała budżetowa podjęta przez Radę Gminy Turek.

Z uwagi na występujący na terenie gminy problem bezdomności zwierząt przyjęcie i realizacja Programu są jak najbardziej uzasadnione, pozwoli bowiem na stopniowe zmniejszanie ilości bezdomnych zwierząt żyjących na terenie gminy.

Zgodnie z uchwałą budżetową Rady Gminy Turek na realizację programu w zakresie dotyczącym zwierząt domowych przeznacza się kwotę 100.000,00 złotych, która przeznaczona będzie w szczególności na zadania realizowane w ramach Programu przez Schronisko dla zwierząt, a także opiekę nad wolno żyjącymi kotami i zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Projekt Programu przekazano do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii, działającym na terenie gminy, Kołom Łowieckim, organizacjom społecznym z terenu Gminy Turek, których celem statutowym jest ochrona zwierząt.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano

Partner Zarządzający Advicero Nexia, Doradca Podatkowy nr wpisu 09935

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama