| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX /273/ 2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego

z dnia 28 kwietnia 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2014 r

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r., poz. 595 ze zm.) oraz art. 31 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych ( Dz. U. Nr 208, poz. 1240) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2014 r. (M.P. 2013 r. poz. 705) Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się następującą wysokość opłat za usunięcie statku lub innego obiektu pływającego z obszaru wodnego, gdy prowadziła go osoba znajdująca się w stanie po użyciu alkoholu, środka działającego podobnie do alkoholu lub będąca pod wpływem środka odurzającego, w zależności od jego rodzaju: 1) roweru wodnego lub skutera wodnego - 53 zł, 2) poduszkowca - 105 zł, 3) statku o długości kadłuba do 10 m - 127 zł, 4) statku o długości kadłuba do 20 m - 158 zł, 5) statku o długości kadłuba powyżej 20 m - 210 zł.

§ 2. Ustala się następującą wysokość opłat za przechowywanie za każdą dobę statku lub innego obiektu pływającego usuniętego z obszaru wodnego w przypadkach określonym w § 1 w zależności od jego rodzaju: 1) roweru wodnego lub skutera wodnego - 17 zł, 2) poduszkowca - 33 zł, 3) statku o długości kadłuba do 10 m - 53 zł, 4) statku o długości kadłuba do 20 m - 105 zł, 5) statku o długości kadłuba powyżej 20 m - 158 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do opłat w 2014 r.

Przewodniczący Rady Powiatu


Tadeusz Synoracki


Uzasadnienie

do Uchwały nr XXXIX /273/2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 kwietnia 2014 roku. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2014 r. Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, rada powiatu corocznie ustala w drodze uchwały wysokość opłat za usunięcie statku lub innego obiektu pływającego i za jego przechowywanie w przypadku gdy prowadziła go osoba będąca w stanie po użyciu alkoholu, środka działającego podobnie jak alkohol lub będąca pod wpływem środka odurzającego. Stawki opłat nie mogą być wyższe od maksymalnych stawek określonych w art. 31 ust. 2 w/w ustawy. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, na każdy rok kalendarzowy, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", maksymalne opłaty, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy. Niniejsza uchwała została skonsultowana z uprawnionymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie zamieszczenia projektu aktu prawa miejscowego w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.wagrowiec.pl), w zakładce: "Konsultacje aktów prawa miejscowego". Uprawnione do konsultacji organizacje pozarządowe oraz podmioty nie wniosły żadnych uwag. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały w przedmiocie wysokości opłat w 2014 r. za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających jest zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Góralski&Goss Legal

Góralski&Goss Legal to butikowa kancelaria prawna, specjalizująca się w doradztwie transakcyjnym i procesowym na rzecz dużych podmiotów gospodarczych, w szczególności firm z sektora ubezpieczeniowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »