| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX /273/ 2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego

z dnia 28 kwietnia 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2014 r

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r., poz. 595 ze zm.) oraz art. 31 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych ( Dz. U. Nr 208, poz. 1240) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2014 r. (M.P. 2013 r. poz. 705) Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się następującą wysokość opłat za usunięcie statku lub innego obiektu pływającego z obszaru wodnego, gdy prowadziła go osoba znajdująca się w stanie po użyciu alkoholu, środka działającego podobnie do alkoholu lub będąca pod wpływem środka odurzającego, w zależności od jego rodzaju: 1) roweru wodnego lub skutera wodnego - 53 zł, 2) poduszkowca - 105 zł, 3) statku o długości kadłuba do 10 m - 127 zł, 4) statku o długości kadłuba do 20 m - 158 zł, 5) statku o długości kadłuba powyżej 20 m - 210 zł.

§ 2. Ustala się następującą wysokość opłat za przechowywanie za każdą dobę statku lub innego obiektu pływającego usuniętego z obszaru wodnego w przypadkach określonym w § 1 w zależności od jego rodzaju: 1) roweru wodnego lub skutera wodnego - 17 zł, 2) poduszkowca - 33 zł, 3) statku o długości kadłuba do 10 m - 53 zł, 4) statku o długości kadłuba do 20 m - 105 zł, 5) statku o długości kadłuba powyżej 20 m - 158 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do opłat w 2014 r.

Przewodniczący Rady Powiatu


Tadeusz Synoracki


Uzasadnienie

do Uchwały nr XXXIX /273/2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 kwietnia 2014 roku. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2014 r. Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, rada powiatu corocznie ustala w drodze uchwały wysokość opłat za usunięcie statku lub innego obiektu pływającego i za jego przechowywanie w przypadku gdy prowadziła go osoba będąca w stanie po użyciu alkoholu, środka działającego podobnie jak alkohol lub będąca pod wpływem środka odurzającego. Stawki opłat nie mogą być wyższe od maksymalnych stawek określonych w art. 31 ust. 2 w/w ustawy. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, na każdy rok kalendarzowy, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", maksymalne opłaty, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy. Niniejsza uchwała została skonsultowana z uprawnionymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie zamieszczenia projektu aktu prawa miejscowego w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.wagrowiec.pl), w zakładce: "Konsultacje aktów prawa miejscowego". Uprawnione do konsultacji organizacje pozarządowe oraz podmioty nie wniosły żadnych uwag. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały w przedmiocie wysokości opłat w 2014 r. za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających jest zasadne.

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »