| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIX/423/14 Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 29 kwietnia 2014r.

w sprawie nadania nazwy „Stanisława Lema” drodze w Mosinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 594 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się drodze położonej w Mosinie, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 2163/4, 3156, 2164/2, 3152, 3153, 2166/4, 2165/1, 2165/4, 2167/2, 2167/12, 2167/8, nazwę "Stanisława Lema".

§ 2. Szczegółowe położenie ulicy określonej w § 1, przedstawia mapa stanowiąca załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie


Waldemar Waligórski


Uzasadnienie

Działki 2163/4, 2164/2, 3152, 3153, 2166/4, 2165/1, 2165/4, 2167/2, 2167/12, 2167/8 stanowią własność Gminy Mosina. Działka nr 3156, obręb Mosina, stanowi własność osoby fizycznej, która wyraziła pismem z dnia 30 stycznia 2014 r. zgodę na nadanie nazwy ulicy.

Dla wyżej wymienionych działek gruntu obowiązuje Uchwała Nr L/342/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów zabudowy techniczno - produkcyjnej i terenów zabudowy mieszkaniowej z usługami przy ulicy Śremskiej w Mosinie. Zgodnie z przywołaną uchwałą, nieruchomość złożona z wyżej wymienionych działek gruntu przeznaczona jest pod teren dróg publicznych - zbiorczych oraz tereny dróg wewnętrznych (oznaczone na rysunku planu symbolem KDZ i 4KDW). Pismem z dnia 8 kwietnia 2014 r. Zarząd Osiedla nr 5 w Mosinie zaopiniował pozytywnie przedmiotową propozycję nazwy ulicy.

Nadanie nazwy drodze jest konieczne dla ustalenia adresów dla wydzielonych działek gruntu. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.


Załącznik do Uchwały Nr LIX/423/14
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik.PDF

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DEFIDE Beata Naróg

Usługi i Doradztwo Kadrowe. Szkolenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »