| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIX/424/14 Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 29 kwietnia 2014r.

w sprawie nadania nazwy „Artura Grottgera” drodze w Mosinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 260 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się drodze położonej w Mosinie, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 3197/11, nazwę "Artura Grottgera".

§ 2. Szczegółowe położenie ulicy określonej w § 1, przedstawia mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie


Waldemar Waligórski


Uzasadnienie

Burmistrz Gminy Mosina wydał decyzje nr GG.68311.39.2011.BT z dnia 26 lipca 2013 r., zatwierdzającą projekt podziału działki o numerze ewidencyjnym 3197 w Mosinie, w wyniku którego powstała między innymi działka o numerze ewidencyjnym 3197/11, stanowiąca drogę.

Działka ta stanowi własność osób fizycznych, które pismem z dnia 7 lutego 2014 r. wyraziły zgodę
na nadanie przez Radę Miejską w Mosinie nazwy drodze wewnętrznej, co jest zgodne z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.). Pismem z dnia
17 marca 2014 r. Zarząd Osiedla nr 3 w Mosinie zaopiniował pozytywnie przedmiotową propozycję nazwy ulicy.

Nadanie nazwy drodze jest konieczne dla ustalenia adresów dla wydzielonych działek budowlanych. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.


Załącznik do Uchwały Nr LIX/424/14
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik.PDF

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Gierus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »