reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 2 Burmistrza Jarocina; Wójta Gminy Kotlin

z dnia 30 kwietnia 2014r.

do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO zawartego dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie powierzenia przez Gminę Kotlin Gminie Jarocin zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego

zawarty pomiędzy: Gminą Jarocin z siedzibą w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin, reprezentowaną przez: Mikołaja Kostkę- II Zastępcę Burmistrza, działającego na podstawie upoważnienia Burmistrza Jarocina nr WIA 077.2.2013 z dnia 01 lutego 2013 r., a Gminą Kotlin z siedzibą w Kotlinie przy ul. Powstańców Wlkp. 3, 63-220 Kotlin reprezentowaną przez: Mirosława Paterczyka- Wójta Gminy Kotlin, zwanymi dalej Stronami Porozumienia, o następującej treści:

W związku z zapisami § 13 Porozumienia: "Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności." Strony zgodnie postanawiają co następuje:

§ 1. W Porozumieniu z dnia 31.12.2013r. zmienionego aneksem nr 1 z dnia 24 lutego 2014r.
w § 9 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:

Na pokrycie kosztów powierzonego zadania Gmina Kotlin przekaże Gminie Jarocin dotację celową w kwocie 110 000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych 00/100).";

2) ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie:

Kwotę określoną w ust. 4 Gmina Kotlin zobowiązana jest zapłacić w trzech transzach:

a) I transza- w wysokości 35 000,00 zł- płatana do dnia 15 stycznia 2014r.,

b) II transza- w wysokości 45 000,00 zł- płatna do dnia 15 lipca 2014r.,

c) III transza- w wysokości 30 000,00 zł- płatna do dnia 15 października 2014r. na poniższy rachunek bankowy Gminy Jarocin: BZ WBK S.A. 19 1090 1131 0000 0000 1300 1880.".

§ 2. Pozostałe zapisy porozumienia nie ulegają zmianie.

§ 3. Aneks do Porozumienia sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla każdej
ze Stron.

§ 4. Aneks do Porozumienia wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wójt Gminy Kotlin


Mirosław Paterczyk

II Zastępca Burmistrza


Mikołaj Kostka

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

REWIT

Misją REWIT od 25 lat jest bycie doradcą i partnerem biznesowym w zmieniającym się świecie i otoczeniu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama