reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/272/2014 Rady Miejskiej w Krajence

z dnia 8 maja 2014r.

w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318) oraz art. 44 ust. 1 i 2 i art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 roku poz. 627, zmiany: Dz. U. z 2013 roku poz. 628, poz. 842, M.P. z 2013 roku poz. 835) Rada Miejska w Krajence, uchwala co następuje:

§ 1. Ustanawia się użytki ekologiczne grunty będące w zarządzie Nadleśnictwa Zdrojowa Góra położone w Skórce na terenie gminy Krajenka:

1) "Bagna Pszczółkowskiego" o powierzchni 1,3400 ha na działce ewidencyjnej nr 8023/1 oddział leśny 74f,

2) "Uroczyska Głomi" o powierzchni 3,1390 ha na działce ewidencyjnej nr 8133 oddział leśny 314d,

3) "Uroczyska Głomi" o powierzchni 1,5567 ha na działce ewidencyjnej nr 8133 oddział leśny 314k,

4) "Uroczyska Głomi" o powierzchni 0,6243 ha na działce ewidencyjnej nr 8133 oddział leśny 314p,

5) "Uroczyska Głomi" o powierzchni 1,3200 ha na działce ewidencyjnej nr 8133 oddział leśny 314r,

6) "Uroczyska Głomi" o powierzchni 4,5500 ha na działce ewidencyjnej nr 8142/2 oddział leśny 360h,

7) "Uroczyska Głomi" o powierzchni 0,4400 ha na działce ewidencyjnej nr 8145/2 oddział leśny 363d,

8) "Uroczyska Głomi" o powierzchni 1,1700 ha na działce ewidencyjnej nr 8143 oddział leśny 361j,

9) "Uroczyska Głomi" o powierzchni 0,8400 ha na działce ewidencyjnej nr 278 oddział leśny 363b,

10) "Uroczyska Głomi" o powierzchni 0,3800 ha na działce ewidencyjnej nr 8145/1 oddział leśny 363j,

11) "Uroczyska Głomi" o powierzchni 0,6200 ha na działce ewidencyjnej nr 293 oddział leśny 363l,

12) "Uroczyska Głomi" o powierzchni 0,6300 ha na działce ewidencyjnej nr 294 oddział leśny 363o,

13) "Uroczyska Głomi" o powierzchni 0,8539 ha na działce ewidencyjnej nr 8155/1 oddział leśny 365a,

14) "Uroczyska Głomi" o powierzchni 2,1200 ha na działce ewidencyjnej nr 8155/1 oddział leśny 365a,

15) "Uroczyska Głomi" o powierzchni 0,4600 ha na działce ewidencyjnej nr 8155/1 oddział leśny 365c,

16) "Uroczyska Głomi" o powierzchni 1,3361 ha na działce ewidencyjnej nr 8155/1 oddział leśny 365f,

17) "Uroczyska Głomi" o powierzchni 0,2300 ha na działce ewidencyjnej nr 316/2 oddział leśny 366j,

18) "Uroczyska Głomi" o powierzchni 0,7300 ha na działce ewidencyjnej nr 316/1 oddział leśny 366k,

19) "Uroczyska Głomii" o powierzchni 0,6900 ha na działce ewidencyjnej nr 316/1 oddział leśny 366m,

20) "Uroczyska Głomi" o powierzchni 2,5300 ha na działce ewidencyjnej nr 8158/1 oddział leśny 367a,

21) "Uroczyska Głomi" o powierzchni 0,2900 ha na działce ewidencyjnej nr 8158/1 oddział leśny 367b,

22) "Uroczyska Głomi" o powierzchni 0,8800 ha na działce ewidencyjnej nr 8122/1 oddział leśny 271a,

23) "Uroczyska Głomi" o powierzchni 0,4519 ha na działce ewidencyjnej nr 8122/1 oddział leśny 272a,

24) "Uroczyska Głomi" o powierzchni 0,4221 ha na działce ewidencyjnej nr 8122/1 oddział leśny 272c,

25) "Uroczyska Głomi" o powierzchni 0,3760 ha na działce ewidencyjnej nr 8122/1 oddział leśny 272h,

26) "Uroczyska Głomi" o powierzchni 0,4595 ha na działce ewidencyjnej nr 8181 oddział leśny 421a,

27) "Uroczyska Głomi" o powierzchni 0,1605 ha na działce ewidencyjnej nr 8181 oddział leśny 421c,

28) "Uroczyska Głomi" o powierzchni 0,6000 ha na działce ewidencyjnej nr 298 oddział leśny 422f,

29) "Bagna Zacisze" o powierzchni 7,2280 ha na działce ewidencyjnej nr 8238/2 oddział leśny 495d,

30) "Bagna Zacisze" o powierzchni 0,3820 ha na działce ewidencyjnej nr 8238/2 oddział leśny 495i,

31) "Bagna Zacisze" o powierzchni 0,6999 ha na działce ewidencyjnej nr 8255/1 oddział leśny 512b,

32) "Bagna Zacisze" o powierzchni 2,1892 ha na działce ewidencyjnej nr 8255/1 oddział leśny 512c,

33) "Bagna Zacisze" o powierzchni 0,9952 ha na działce ewidencyjnej nr 8255/1 oddział leśny 512f,

34) "Bagna Zacisze" o powierzchni 0,9633 ha na działce ewidencyjnej nr 8255/1 oddział leśny 512g,

35) "Bagna Zacisze" o powierzchni 0,6024 ha na działce ewidencyjnej nr 8255/1 oddział leśny 512h.

§ 2. Grunty, na których ustanawia się użytki ekologiczne wymienione w § 1 z przyrod- niczego punku widzenia są bardzo cennymi fragmentami środowiska przyrodniczego i mają duże znaczenie dla różnorodności biologicznej na terenie obszaru Nadleśnictwa Zdrojowa Góra, w szczególności ze względu na występujące tam chronione gatunki ptaków, płazów, ssaków, owadów i roślin.

§ 3. Na terenie użytków ekologicznych wprowadza się zakazy:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru,

2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby,

3) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej,

4) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych,

5) zmiany sposobu użytkowania ziemi,

6) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także materiałów i bursztynu,

7) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką.

§ 4. Nadzór nad użytkami ekologicznymi będzie sprawowało Nadleśnictwo Zdrojowa Góra.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Jończyk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka AKS

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama