reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 116/671/14 Zarządu Powiatu Rawickiego

z dnia 29 maja 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 8 pkt 2 Uchwały Nr XXXV/252/13 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok Zarząd Powiatu Rawickiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 154.566 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Po wprowadzonych zmianach planowane dochody budżetu wynoszą 49.880.302 zł, w tym:

1) dochody bieżące stanowią kwotę 48.907.802 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 972.500 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w wysokości 6.106.721 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 154.566 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki budżetu stanowią kwotę 49.220.182 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 48.051.182 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń - 31.240.070 zł,

b) wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań - 12.880.371 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.242.460 zł,

2) wydatki majątkowe jednoroczne w kwocie 1.169.000 zł.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 6.106.721 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Rawickiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Starosta


Zygmunt Wolny

Członkowie Zarządu:

Krzysztof Synoracki

Maciej Dubiel

Maciej Osiński

Mariusz Suchanecki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 116/671/14
Zarządu Powiatu Rawickiego
z dnia 29 maja 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 116/671/14
Zarządu Powiatu Rawickiego
z dnia 29 maja 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

do Uchwały Nr 116/671/14 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 29 maja 2014 r.

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Wielkopolskiego zwiększono dotację celową w kwocie 148.680 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, 7.000 zł na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz zmniejszono dotację o 1.114 zł w kwalifikacji wojskowej. Pozostałe zmiany po stronie wydatków budżetu wprowadzono na podstawie wniosków kierowników jednostek organizacyjnych powiatu celem zabezpieczenia bieżącej działalności.

Skarbnik Powiatu


Barbara Noga

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama