| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/420/2014 Rady Miejskiej w Chodzieży

z dnia 29 maja 2014r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/358/2013 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r poz.594, poz. 645 i 1318, z 2014r. poz. 379) oraz art. 212 ust.1 pkt 1-5, art. 214 pkt 1, art. 215, art.235 ust.1, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013. poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014r. poz. 379) Rada Miejska w Chodzieży uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XLI/358/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. Rady Miejskiej w Chodzieży w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2014 rok zmienionej Zarządzeniem nr 9/FN/2014 Burmistrza Miasta z dnia 24 stycznia 2014r., Zarządzeniem nr 18/FN/2014 Burmistrza Miasta z dnia 07 lutego 2014r., Zarządzeniem nr 27/FN/2014 Burmistrza Miasta z dnia 05 marca 2014r., Uchwałą nr XLV/393/2014 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 27 marca 2014r., Zarządzeniem nr 37/FN/2014 Burmistrza Miasta z dnia 07 kwietnia 2014 r., Uchwałą nr XLVII/409/2014 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 kwietnia 2014r., Zarządzeniem nr 47/FN/2014 Burmistrza Miasta z dnia 30 kwietnia 2014r., Zarządzeniem nr 57/FN/2014 Burmistrza Miasta z dnia 19 maja 2014r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 ustęp 1 wyżej wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie: 52 653 306,88 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 51 651 910,95 zł;

b) dochody majątkowe w kwocie 1 001 395,93 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.".

2. Ustala się dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Paragraf 2 ustęp 1 wyżej wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie: 54 054 669,55 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 49 776 601,68 zł;

b) wydatki majątkowe w kwocie 4 278 067,87 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.".

4. Ustala się wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1 401 362,67 zł.

6. Planowane przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 5.

7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. 1. Ustala się nowe brzmienie:

1) Załącznika nr 1 do Uchwały nr XLI/358/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. Rady Miejskiej w Chodzieży w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2014 rok w brzmieniu załącznika nr 1.

2) Załącznika nr 2 do Uchwały nr XLI/358/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. Rady Miejskiej w Chodzieży w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2014 rok w brzmieniu załącznika nr 2.

3) Załącznika nr 4 do Uchwały nr XLI/358/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. Rady Miejskiej w Chodzieży w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2014 rok w brzmieniu załącznika nr 3.

4) Załącznika nr 5 do Uchwały nr XLI/358/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. Rady Miejskiej w Chodzieży w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2014 rok w brzmieniu załącznika nr 6.

5) Załącznika nr 6 do Uchwały nr XLI/358/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. Rady Miejskiej w Chodzieży w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2014 rok w brzmieniu załącznika nr 4.

6) Załącznika nr 7 do Uchwały nr XLI/358/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. Rady Miejskiej w Chodzieży w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2014 rok w brzmieniu załącznika nr 5.

2. Traci moc Załącznik nr 1,2,4,5,6 i 7 do Uchwały nr XLI/358/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. Rady Miejskiej w Chodzieży w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2014 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chodzieży.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/420/2014
Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 29 maja 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/420/2014
Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 29 maja 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/420/2014
Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 29 maja 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/420/2014
Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 29 maja 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/420/2014
Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 29 maja 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVIII/420/2014
Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 29 maja 2014 r.
Zalacznik6.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Impel Facility Services spółka z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »