reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/420/2014 Rady Miejskiej w Chodzieży

z dnia 29 maja 2014r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/358/2013 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r poz.594, poz. 645 i 1318, z 2014r. poz. 379) oraz art. 212 ust.1 pkt 1-5, art. 214 pkt 1, art. 215, art.235 ust.1, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013. poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014r. poz. 379) Rada Miejska w Chodzieży uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XLI/358/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. Rady Miejskiej w Chodzieży w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2014 rok zmienionej Zarządzeniem nr 9/FN/2014 Burmistrza Miasta z dnia 24 stycznia 2014r., Zarządzeniem nr 18/FN/2014 Burmistrza Miasta z dnia 07 lutego 2014r., Zarządzeniem nr 27/FN/2014 Burmistrza Miasta z dnia 05 marca 2014r., Uchwałą nr XLV/393/2014 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 27 marca 2014r., Zarządzeniem nr 37/FN/2014 Burmistrza Miasta z dnia 07 kwietnia 2014 r., Uchwałą nr XLVII/409/2014 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 kwietnia 2014r., Zarządzeniem nr 47/FN/2014 Burmistrza Miasta z dnia 30 kwietnia 2014r., Zarządzeniem nr 57/FN/2014 Burmistrza Miasta z dnia 19 maja 2014r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 ustęp 1 wyżej wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie: 52 653 306,88 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 51 651 910,95 zł;

b) dochody majątkowe w kwocie 1 001 395,93 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.".

2. Ustala się dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Paragraf 2 ustęp 1 wyżej wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie: 54 054 669,55 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 49 776 601,68 zł;

b) wydatki majątkowe w kwocie 4 278 067,87 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.".

4. Ustala się wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1 401 362,67 zł.

6. Planowane przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 5.

7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. 1. Ustala się nowe brzmienie:

1) Załącznika nr 1 do Uchwały nr XLI/358/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. Rady Miejskiej w Chodzieży w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2014 rok w brzmieniu załącznika nr 1.

2) Załącznika nr 2 do Uchwały nr XLI/358/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. Rady Miejskiej w Chodzieży w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2014 rok w brzmieniu załącznika nr 2.

3) Załącznika nr 4 do Uchwały nr XLI/358/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. Rady Miejskiej w Chodzieży w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2014 rok w brzmieniu załącznika nr 3.

4) Załącznika nr 5 do Uchwały nr XLI/358/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. Rady Miejskiej w Chodzieży w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2014 rok w brzmieniu załącznika nr 6.

5) Załącznika nr 6 do Uchwały nr XLI/358/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. Rady Miejskiej w Chodzieży w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2014 rok w brzmieniu załącznika nr 4.

6) Załącznika nr 7 do Uchwały nr XLI/358/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. Rady Miejskiej w Chodzieży w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2014 rok w brzmieniu załącznika nr 5.

2. Traci moc Załącznik nr 1,2,4,5,6 i 7 do Uchwały nr XLI/358/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. Rady Miejskiej w Chodzieży w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2014 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chodzieży.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/420/2014
Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 29 maja 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/420/2014
Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 29 maja 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/420/2014
Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 29 maja 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/420/2014
Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 29 maja 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/420/2014
Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 29 maja 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVIII/420/2014
Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 29 maja 2014 r.
Zalacznik6.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Książek

Ekonomistka, posiada wieloletnie doświadczenie w działach personalnych, obecnie samodzielny specjalista ds. kadr i płac.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama