| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/399/2014 Rady Gminy Czarnków

z dnia 29 maja 2014r.

w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm. w Dz. U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318; ) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm. w Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379. ) Rada Gminy uchwala co następuje

§ 1. W budżecie na 2014 rok przyjętym uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXXVIII/346/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok, zmienionym:

1) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XL/357/2014 z dnia 23 stycznia 2014 roku;

2) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 260/III/2014 z dnia 18 lutego 2014 roku;

3) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XLI/366/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku;

4) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XLII/379/2014 z dnia 28 marca 2014 roku;

5) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XLIII/386/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku;

6) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 281/III/2014 z dnia 05 maja 2014 roku;

7) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XLIV/388/2014 z dnia 19 maja 2014 roku;

dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 722zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów po zmianie wynosi 33.262.024zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 30.964.158zł,

- dochody majątkowe w kwocie 2.297.866zł;

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 656.476zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków po zmianie wynosi 33.887.973zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 30.277.616zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 3.610.357zł;

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. 1) Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 657.198zł i ustala na kwotę 625.949zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, oraz wolnych środków. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej dotyczący planu przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2) Kwota planowanych przychodów po dokonanych zmianach 1.716.149zł;

3) Kwota planowanych rozchodów po dokonanych zmianach 1.090.200zł.

4. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej dotyczący planu wydatków majątkowych, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej dotyczący planu dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zleconych ustawami, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej dotyczący dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej dotyczący planu dotacji udzielanych z budżetu gminy, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 8 i 8A do uchwały budżetowej dotyczący planu Funduszu Sołeckiego, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 i 8A do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej dotyczący planu wydatków jednostek pomocniczych, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.400.000zł, w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000zł;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/399/2014
Rady Gminy Czarnków
z dnia 29 maja 2014 r.
Zalacznik1.pdf

zał. Nr 1 doch.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/399/2014
Rady Gminy Czarnków
z dnia 29 maja 2014 r.
Zalacznik2.pdf

zał. Nr 2 wyd.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/399/2014
Rady Gminy Czarnków
z dnia 29 maja 2014 r.
Zalacznik3.pdf

zał. Nr 3 def.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/399/2014
Rady Gminy Czarnków
z dnia 29 maja 2014 r.
Zalacznik4.pdf

zał. Nr 4 wyd. maj.


Załącznik Nr 5 cz I do Uchwały Nr XLV/399/2014
Rady Gminy Czarnków
z dnia 29 maja 2014 r.
Zalacznik5%20cz%20I.pdf

zał. Nr 5 cz. I zlec.


Załącznik Nr 5 cz II do Uchwały Nr XLV/399/2014
Rady Gminy Czarnków
z dnia 29 maja 2014 r.
Zalacznik5%20cz%20II.pdf

zał. Nr 5 cz. II zlec.


Załącznik Nr 5 cz III do Uchwały Nr XLV/399/2014
Rady Gminy Czarnków
z dnia 29 maja 2014 r.
Zalacznik5%20cz%20III.pdf

zał. Nr 5 cz. III zlec.


Załącznik Nr 6 cz I do Uchwały Nr XLV/399/2014
Rady Gminy Czarnków
z dnia 29 maja 2014 r.
Zalacznik6%20cz%20I.pdf

zał. Nr 6 cz. I AA


Załącznik Nr 6 cz II do Uchwały Nr XLV/399/2014
Rady Gminy Czarnków
z dnia 29 maja 2014 r.
Zalacznik6%20cz%20II.pdf

zał. Nr 6 cz. II AA


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLV/399/2014
Rady Gminy Czarnków
z dnia 29 maja 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Dotacje zał. 7 - dotacje


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLV/399/2014
Rady Gminy Czarnków
z dnia 29 maja 2014 r.
Zalacznik8.pdf

zał. Nr 8 FS


Załącznik Nr 8A do Uchwały Nr XLV/399/2014
Rady Gminy Czarnków
z dnia 29 maja 2014 r.
Zalacznik8A.pdf

zał. 8A F-sz sołecki

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Mietlicki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy sp.k.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »