| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/361/14 Rady Miejskiej w Rychwale

z dnia 29 maja 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji, na terenie miasta i gminy Rychwał

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z póżn. zmian. ) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/133/11 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji, na terenie miasta i gminy Rychwał wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 4;

pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: ,,Pomoc udzielana na podstawie niniejszej uchwały jest pomocą de minimis i uwzględnia wymagania określone w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis'' (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r. ),

pkt 3 ,,Pomoc de minimis przewidziana w niniejszej uchwale może być udzielana wyłącznie przedsiębiorcom, dla których wartość planowanej pomocy de minimis udzielanej na podstawie niniejszej uchwały, łącznie z wartością pomocy de minimis uzyskanej przez danego przedsiębiorcę w różnych formach i z różnych źródeł, w okresie 3 kolejnych lat podatkowych poprzedzających dzień jej udzielenia, nie przekracza kwoty stanowiącej 200 tys. euro brutto, a w przypadku podmiotów gospodarczych działających w sektorze drogowego transportu towarowego 100 tys. euro brutto i drogowego transportu pasażerskiego 200 tys. euro brutto.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Rychwale


Leokadia Śniegowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »