reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/346/2014 Rady Miejskiej w Wolsztynie

z dnia 25 czerwca 2014r.

w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów i logopedów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191), uchwala się, co następuje:

§ 1.

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, prowadzonych przez nauczycieli szkół, zespołów, przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów i logopedów, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, określa poniższa tabela:

Lp.

Stanowisko

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin

1.

Pedagodzy, psycholodzy i logopedzi zatrudnieni w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i zespołach szkół

25

2.

Nauczyciele wspomagający zatrudnieni w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi

25

3.

Nauczyciele wspomagający zatrudnieni w szkołach podstawowych i prowadzący zajęcia w klasach I-III

22

4.

Nauczyciele wspomagający zatrudnieni w szkołach podstawowych prowadzący zajęcia w klasach IV-VI

20

5.

Nauczyciele wspomagający zatrudnieni w gimnazjach

18

§ 2.

1. Wymiar godzin pracy pedagoga zatrudnionego w szkole podstawowej, zespole szkolno-przedszkolnym i przedszkolu wynika z liczby uczniów uczęszczających do szkoły z założeniem, że na 25 uczniów przypada minimum 1 godzina zajęć tygodniowo.

2. Wymiar godzin pedagoga zatrudnionego w gimnazjum i w zespole szkolno-gimnazjalnym wynika z liczby uczniów uczęszczających do szkoły z założeniem, że na 20 uczniów przypada minimum 1 godzina zajęć tygodniowo.

§ 3.

Traci moc uchwała nr XX/157/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz pedagogów i logopedów ze zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolsztyna i dyrektorom szkół, zespołów i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wolsztyn.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2014 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Wolsztynie


Bogusława Tuchocka

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Sokołowska – Strug

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama