| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/ 441 /2014 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu

z dnia 28 lipca 2014r.

w sprawie : zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych w Gminie Nowy Tomyśl

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku poz. 594, poz. 645, poz. 1318 i z 2014r. poz. 379), art. 421 § 1 i 2, w związku z art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późniejszymi zmianami)1) Rada Miejska w Nowym Tomyślu uchwala, co następuje :

§ 1. W załączniku zatytułowanym : " Podział Gminy Nowy Tomyśl na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczba radnych wybieranych w każdym okręgu" do Uchwały Nr XXV/241/2012 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 26 października 2012 roku w sprawie; podziału Gminy Nowy Tomyśl na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu ( Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 15.11.2012r, poz. 5214), wprowadza się następujące zmiany w opisie granic okręgów wyborczych w Gminie Nowy Tomyśl :

1) W okręgu wyborczym Nr 16 zmienia się granice okręgu wyborczego w miejscowości Glinno, w ten sposób, że numer "263A" zastępuje się wyrażeniem "do końca" .

2) W okręgu wyborczym Nr 17 , do granicy obwodu glosowania w miejscowości Glinno - ulice, dodaje się ulicę o nazwie - "Wrześniowa".

§ 2. Wykaz stałych okręgów wyborczych uwzględniający zmianę, o ktorej mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Tomyśla.

§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Lesznie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Tomasz Wlekły


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLV / 441 / 2014 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie : zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych w Gminie Nowy Tomyśl

Rada Miejska w Nowym Tomyślu uchwałą Nr XXV/241/2012 z dnia 26 października 2012 roku , dokonała nowego podziału Gminy Nowy Tomyśl na stałe okręgi wyborcze, ustaliła ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym z tych okręgów.

W grudniu 2013 roku Rada Miejska w Nowym Tomyślu podjęła uchwałę i nadała nowopowstałej ulicy na osiedlu domków jednorodzinnych w Glinnie, nazwę ulica Wrześniowa. Przy ulicy tej zameldowani są już mieszkańcy Gminy Nowy Tomysl i ulica ta winna został uwzględniona w geografii wyborczej Gminy Nowy Tomyśl.

Ulica Wrześniowa znajduje się w granicy okręgu wyborczego Nr 17 i tam winna zostać usytuowana.

Również w miejscowości Glinno, tym razem w zabudowie rozproszonej, nadane zostały kolejne numery porządkowe powstałym tam budynkom mieszkalnym. Z uwagi na powyższe, w okręgu Nr 16, w granicach którego znajduje się cała zabudowa rozproszona miejscowości Glinno powyżej numeru 101, należało uwzględnić te zmiany, co uczyniono zapisem "Glinno 101 - do końca".

W świetle powyższego, podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

1) Zmiany ustawy ogłoszone zostały w : Dz.U. z 2011 roku, Nr 26, poz. 134; Nr 94, poz. 550; Nr 102, poz. 588; Nr 134, poz. 777; Nr 147, poz. 881; Nr 149, poz. 889; Nr 171, poz. 1016; Nr 217, poz. 1281; z 2012 roku poz. 849; poz. 951; poz 1529; z 2014 roku poz. 179 i poz. 180.


Załącznik do Uchwały Nr XLV/ 441 /2014
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 28 lipca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Granice i numery okręgów wyborczych

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anna Marta Wilczkowska

Nowe Horyzonty®-Szkolenia dla Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »