| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 8 września 2014r.

w sprawie decyzji nr WCC/352-ZTO-B/402/W/OPO/2014/ASi

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.1059 ze zm.) oraz na podstawie art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 30 ustawy - Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 8 września 2014 r. na wniosek Miejskiej Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Chodzieży, postanowił zmienić przedmiot i zakres działalności koncesjonariusza, określony w koncesji na wytwarzanie ciepła udzielonej decyzją z 28 października 1998 r. nr WCC/352/402/U/OT-5/98/MJ ze zmianami.

Uzasadnienie:

Decyzją z 28 października 1998 r. nr WCC/352/402/U/OT-5/98/MJ, zmienioną decyzjami: z 26 kwietnia 1999 r. nr WCC/352A/402/U/OPO/99, z 17 kwietnia 2002 r. nr WCC/352B/402/W/OPO/2002/AJ, z 7 kwietnia 2004 r. nr WCC/352C/402/W/OPO/2004/AJ, z 23 marca 2006 r. nr WCC/352D/402/W/OPO/2006/AJ z 27 marca 2007 r. nr WCC/352-ZTO/402/W/OPO/2007/AJ, z 9 września 2013 r. nr WCC/352-ZTO-A/402/W/OPO/2013/ASi udzielono Miejskiej Energetyce Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Chodzieży, koncesji na wytwarzanie ciepła na okres do 31 grudnia 2025 r. Pismem z 8 sierpnia 2014 r. l.dz. 134/08/2014, uzupełnionym pismami z 18 sierpnia i 1 września 2014 r. Koncesjonariusz wystąpił z wnioskiem o zmianę przedmiotu i zakresu działalności określonego w tej koncesji w związku ze zmniejszeniem ilości eksploatowanych źródeł ciepła. W uzasadnieniu wniosku, z 8 sierpnia 2014 r. Koncesjonariusz poinformował o likwidacji dwóch źródeł ciepła, przedstawiając wykaz aktualnie eksploatowanych źródeł ciepła. W związku z powyższym, wykreślić należało z zakresu i przedmiotu działalności źródła ciepła, zlokalizowane w Chodzieży przy ul. Kościuszki 17 i ul. Noteckiej 30. Źródło przy ul. Kościuszki 17 o mocy zainstalowanej 0,125 MWt opalane gazem, zostało zlikwidowane, a odbiorcy zasilani są obecnie z nowo wybudowanego węzła cieplnego, który został przyłączony do sieci ciepłowniczej. W przypadku źródła przy ul. Noteckiej, o mocy zainstalowanej 0,02 MWt opalanego węglem, 31 maja 2014 r. nastąpiło wypowiedzenie umowy przez odbiorcę (Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.). Termin wypowiedzenia upłynął 31 sierpnia 2014 r. Urządzenia kotłowni węglowej zostały zdemontowane. Koncesjonariusz poinformował, iż odbiorca wykona własną kotłownię gazową, którą będzie samodzielnie eksploatować. Łączna moc zainstalowana obecnie eksploatowanych 13. źródeł ciepła wynosi 19,343 MWt, w tym 1,343 MWt w 12. źródłach zlokalizowanych w Chodzieży, opalanych gazem ziemnym.

W związku z powyższym niezbędna stała się zmiana przedmiotu i zakresu działalności określonego w koncesji na wytwarzanie ciepła.

z up. Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki
Dyrektor Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu


Dyrektor Irena Gruszka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »