| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/ 264 /2014 Rady Gminy Kotlin

z dnia 29 sierpnia 2014r.

w sprawie regulaminu korzystania z gminnego boiska sportowego w Magnuszewicach

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) Rada Gminy Kotlin uchwala regulamin korzystania z gminnego boiska sportowego w Magnuszewicach.

§ 1. Regulamin określa zasady korzystania z gminnego boiska sportowego, zwanego dalej "boiskiem".

§ 2. Boisko stanowi własność Gminy Kotlin.

§ 3. Korzystanie z boiska jest bezpłatne.

§ 4. Opiekunem boiska jest osoba wyznaczona przez Wójta Gminy.

§ 5. Boisko udostępniane jest przez cały rok z wyłączeniem:

1) miesięcy: stycznia, lutego i grudnia,

2) świąt uznawanych ustawowo za dni wolne od pracy.

§ 6. 1. Boisko jest czynne:

1) w miesiącach lipiec i sierpień:

a) od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 2100;

b) soboty i niedziele w godzinach od 1000 do 2100;

2) w pozostałych miesiącach z zastrzeżeniem §5 pkt 1:

a) od poniedziałku do piątku w godzinach od 1530 do 2100 z tym, że w okresie roku szkolnego od godziny 800 do 1500 może być udostępniane uczniom szkół i przedszkoli na planowane zajęcia szkolne z zapewnioną opieką nauczyciela, opiekuna grupy;

b) soboty i niedziele w godzinach od 1000 do 2000.

2. W okresie świąt uznawanych ustawowo za dni wolne od pracy boisko może być udostępniane na wniosek złożony do zarządzającego, po uzyskaniu jego zgody.

§ 7. 1. Pierwszeństwo z korzystania z boiska ma Klub Sportowy Błękitni-Sparta Kotlin zgodnie z kalendarzem rozgrywek.

2. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u opiekuna obiektu, który ustala harmonogram imprez oraz rozkład treningów i rozgrywek przeprowadzanych na terenie boiska.

§ 8. 1. Korzystający z boiska zobowiązani są do:

1) posiadania odpowiedniego obuwia sportowego,

2) przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów i urządzeń sportowych,

3) podporządkowaniu się poleceniom opiekuna,

4) utrzymania czystości i porządku.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym z boiska zabrania się:

1) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,

2) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk np.: motorower, deskorolka, rolki itp.

3) wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i rażących, puszek, butelek i innych podobnych przedmiotów,

4) wchodzenia na ogrodzenia,

5) wprowadzania zwierząt,

6) korzystania z boiska bez zgody opiekuna,

7) przebywania i korzystania z boiska poza godzinami otwarcia,

8) zakłócania porządku, przeszkadzania w zajęciach lub grze.

3. Z boiska nie mogą korzystać osoby:

1) których stan wskazuje na spożycie alkoholu,

2) z przeciwwskazaniami lekarskimi.

4. Osobom korzystającym z boiska udostępnia się pomieszczenia szatni w porozumieniu z opiekunem.

5. Na terenie boiska obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych.

§ 9. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu sprawują zarządzający i opiekun boiska.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady


Czesław Moch

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »