| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/379/2014 Rady Miejskiej Gminy Rawicz

z dnia 27 sierpnia 2014r.

w sparwie pozbawienia kategorii drogi gminnej, ulicy Tysiąclecia w Rawiczu oraz zmiany uchwały Nr XXI/2008/04 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Rawicz

Na podstawie art. 10 ust. 1 - 4 w związku z art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 260 z późn. zm.) art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Rawickiego,

Rada Miejska Gminy Rawicz uchwala co następuje:

§ 1. 1. Pozbawia się kategorii drogi gminnej ulicę Tysiąclecia w Rawiczu na odcinku od torów kolejowych do skrzyżowania z nowym przebiegiem ulicy Tysiąclecia.

2. Pozbawiony kategorii drogi gminnej odcinek ulicy Tysiąclecia wyłącza się z użytkowania.

3. Nowy przebieg drogi gminnej - ulicy Tysiąclecia przedstawia mapa stanowiąca Załącznik do Uchwały.

§ 2. 1. Zmienia się "Wykaz dróg gminnych - ulic na terenie Rawicza" określony w Załączniku nr 1 do Uchwały XXI/208/04 Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Rawicza, zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Gminy Rawicz Nr V/37/07 z dnia 28 lutego 2007 roku, Nr XI/82/07 z dnia 26 września 2007 roku, Nr XXI/182/08 z dnia 12 września 2008 roku, Nr X/85/11 z dnia 28 września 2011 roku,

w sposób następujący:

poz. 94 otrzymuje brzmienie:

"Tysiąclecia od Ronda Żołnierzy Wyklętych do granicy miast i od granicy miasta do Kamińskiego".

2. W Załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XXI/208/04 Rady Miejskiej Gminy Rawicz zawierającym "Wykaz dróg gminnych - ulic na terenach wsi",

w tabeli: Szymanowo

dodaje się pozycję Lp. 7 w brzmieniu:

"7. Tysiąclecia od granicy miasta do granicy miasta".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rawicz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2015 roku.


Załącznik do Uchwały Nr XLVII/379/2014
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
z dnia 27 sierpnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

załacznik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Pismo "Niebieska Linia"

Dwumiesięcznik poświęcony problematyce przemocy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »